Transylvania Trust

Szamos-menti kastélyok és várak

A Szamos-menti kastélyok és várak elnevezésű projekt keretében készült el 2021-ben az azonos című pannókiállítás, mely az épültek múltját és jelenét tárja a közönség elé, gyönyörű aktuális és archív fotókkal szemléltetve a jelenlegi és korabeli állapotokat. Ez az anyag 2023-ban három új műemlékkel bővült ki, illetve augusztusban megjelent az a kiadvány is, amelynek teljes anyagát az alábbiakban közöljük. 

A Szamos völgyében létrejött tájkép alakulását a természeti körülmények, az ókori úthálózatok és a kora középkori politikai, gazdasági, egyházi és katonai berendezkedések határozták meg. Az emberek letelepedése a folyóparton sűrűn lakott vidékek létrejöttéteredményezte. E kultúrtörténeti terület számos építészeti értéket rejt; kastélyok, várak, udvarházak tarkítják a folyó völgyét.

A Szamos-menti kastélyok és várak című kiadvány tizennégy népszerű és kevésbé közismert Kolozs megyei műemléket mutat be. Néhány pozitív példaként szolgál, de számos tragikus épülettörténet is elénk tárul. Célunk a figyelem ráirányítása örökségünk e szeletére. Együtt gondolkozásra és hasznosítási stratégiák létrehozására szeretnénk ösztönözni a döntéshozókat, véleményformálókat, civileket, közösségi embereket. Ezek alappillérei az értékek egyediségének megőrzése és a helyi közösségek elvárásainak/ érzelmeinek messzemenő figyelembevétele. Mivel nem létezik átfogó országos stratégia épített örökségünk megmentésére vonatkozóan, megőrzésük közös felelősségünk.

A Transylvania Trust Alapítvány, amely 27 éve dolgozik az erdélyi műemlékek szolgálatában, partnereivel közösen a Szamos-menti térség fejlesztésének egyik hajtóereje kíván lenni. Az elmúlt évtizedekben beigazolódott, hogy a kulturális és építészeti örökség nem csupán lehetővé teszi múltunk megértését, értékeink bemutatását, hanem megfelelő revitalizáció esetén hosszú távú és fenntartható fejlődést hozhat a közösségek számára.

 

Szamos-menti kastélyok és várak:

A gyalui Rákóczi–Bánffy-várkastély – Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-II-a-B-07673

Kolozs Vára – A kolozsmonostori ispánsági vár (Kálvária-domb) Műemlékes nyilvántartási szám: CJ – I-s-B – 0 6924

Kolozsvár városának középkori erődítései – Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-II-a-A-07241, CJ-II-a-A-07242,
CJ-II-m-A-07271

A kolozsvári Fellegvár – Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-II-a-A-07240

A felsőzsuki Teleki-kastély Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-II-m-B-07686

A válaszúti Bánffy-kastély – Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-II-a-A-07742

A kolozsborsai Bánffy-kastély – Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-II-m-B-07536

A bonchidai Bánffy-kastély – Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-II-a-A-07534

A kendilónai Teleki-kastélyegyüttes – Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-II-a-B-07692

Doboka vár – Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-I-s-A-07027

A dobokai Rhédey-kúria – Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-II-m-B-07588

A szentbenedeki Kornis-kastély – Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-II-a-A-07704

A Kornis család szentbenedeki „új kastélya” – Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-II-m-B-07704.02

A kapjoni Haller-kastély – Műemlékes nyilvántartási szám: CJ-II-m-B-07576

 

Hogyan tovább?

Jó példák

Épített örökségünk fenntartható fejlesztése és hasznosítása Európa-szerte általános és működő minta. A kastélyturizmus fellendülőben van, a műemlékek különböző kulturális, oktatási, gazdasági és társadalmi rendezvények színtereivé válnak, és hálózatban működve minőségi turisztikai szolgáltatásokat nyújtanak.

Több jó példát találunk Európában, ezek közül az egyik legkiemelkedőbb a Loire-völgyi kastélyok revitalizációja. A Loire folyó mentén helyezkedik el Franciaország egyik leggazdagabb kulturális örökséggel rendelkező területe: több mint 100 kastély található a folyó és mellékfolyói mentén. A műemlékek funkciói egymást kiegészítik, közülük számos múzeumként, szállodaként vagy étteremként működik, de különböző zenei fesztiválok, gasztronómiai események helyszíneiként is vonzzák a látogatókat.
A hazai kastélyok, várak és udvarházak hosszú ideig kritikus helyzetben voltak. A kommunizmus elején államosított, nem megfelelően használt majd elhanyagolt, illetve tönkretett műemlékek felújítását, állagmegőrzését a rendszerváltás után évtizedekig mellőzte az állam. Az elmúlt években elindult egy lassú folyamat, amely során befektetők, civil szervezetek és intézmények vállalták fel egy-egy műemlék restaurálását, használatát, és több épület újult vagy újul meg EU-s alapokból, ilyenek a Regionális Operatív Program (POR) és az Országos Helyreállítási és Reziliencia Alap (PNRR) – Hívogató Románia. Az országjáró projekt. A már helyreállított jó példák közül kiemelnénk a kastélyszállóként működő olaszteleki Dániel-kastélyt, a múzeumnak berendezett erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyt, a vajdahunyadi várat, a zabolai Mikes-kastélyt. A restaurálás alatt lévő épületek sorában jelentős kastélyok és kúriák újulnak meg, ilyen a válaszúti Bánffy-kastély, a zsibói Béldi-kastély, a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély, a gernyeszegi Teleki-kastély vagy a maroshévízi Urmánczy-kastély, de fontos megemlítenünk a szatmári Kováts-kúriát és az aranyosgyéresi Szentkereszty–Bethlen-kúriát is. A bonchidai Bánffy-kastélyt külön utasként tartjuk számon, hiszen már a felújítás során elkezdődött a revitalizáció is: hagyományos mesterségek képzőközpontját hozták létre a Miklós-szárnyban, de kihasználva a kulturális örökség kreativitásra ösztönző szerepét, időszakosan a kortárs művészetek otthonává is vált. Idén fontos mérföldkő megvalósítására került sor, megnyílt a magyar kormány támogatásával helyreállított főépület nyugati szárnyában a Bánffy Miklós Erőterei című állandó kiállítás, amely a bonchidai birtok és kastélyegyüttes egykori tulajdonosának, gróf Bánffy Miklósnak szerteágazó kulturális és politikai tevékenységét mutatja be.

A Fehér megyei Torockót a vidéki turizmus sikertörténeteként tartjuk számon: a Torockó Értékvédő Program támogatási rendszerének köszönhetően a hagyományos falukép részben megmaradt, a település turizmusa és gazdasága fellendült. Ma háromszáz házból hatvannyolcban panzió működik, ugyanakkor számos kulturális, szabadidős program költözött a faluba.

A szász falvak a lassú turizmus gyöngyszemei, az erődtemplomok, a hagyományos építészet, a népszokások és a finom falatok földje. Az UNESCO-védettség és a nemzetközi figyelem jelentősen hozzájárult a települések megmaradásához, ugyanakkor a helyi gazdálkodás, a kézzel készített termékek is értékesek, megadják a helyi jelleget. Fontos adalék, hogy az evangélikus egyház aktívan részt vállal az erődtemplomok népszerűsítésében.

A megmaradt örökség óvása és gondozása utódaink számára is kihívás lesz, fontos felelősségünk, hogy elkötelezett értéktisztelőként segítsük felnőni a következő nemzedéket.

__

Szerkesztő: Transylvania Trust

Szöveg: Eke Zsuzsanna, Ioana Rus-Cacovean

Fotó: Lepedus-Siskó Péter

Grafikai Tervezés: IDEA PLUS

__

Partnerek: Kolozs Megyei Tanács, Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum, Kolozsvári Kulturális Központ

Támogató: Iskola Alapítvány, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Kolozsvári Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács, Magyar Tudományos Akadémia