Transylvania Trust

Activități / Curs de specializare în reabilitarea patrimoniului construit

În 1998 British Council şi Ministerul Culturii, recunoscând lipsa muncitorilor calificaţi, care pot utiliza tehnici şi materiale tradiţionale în cursul reabilitării clădirilor istorice, a invitat Fundaţia Transylvania Trust şi Institute of Historic Building Conservation (Marea Britanie) să întocmească un program pentru soluţionarea problemei. Astfel s-a înfiinţat programul de specializare în reabilitarea patrimoniului construit. Programul s-a desfăşurat în 1999 în Marea Britanie, în 2000 în Colegiul Bethlen Gábor din Aiud, iar începând cu 2001 în castelul Bánffy de la Bonţida.

În 2005 a fost inagurat Centrul de specializare în reabilitarea patrimoniului construit în castelul Bánffy din Bonţida, care a câştigat în anul 2008 cea mai mare distincţie a Uniunii Europene / Europa Nostra din domeniu: Marele Premiu pentru Patrimoniul Cultural – Europa Nostra. Premiul a fost acordat pentru abordarea inedită: educaţie prin restaurare şi restaurare prin educaţie.

Scopul general al Centrului este promovarea excelenţei în reabilitarea mediului construit, şi în mod special predarea tehnicilor tradiţionale de construire, care pot fi utilizate în lucrările de restaurare şi întreţinere a clădirilor istorice, în paralel restaurându-se un monument istoric de importanţă internaţională, aflată în stare de degradare avansată.

Centrul promovează principiul intervenţiilor minimale, a compatibilităţii materialelor originale cu cele noi, şi a tehnologiilor aplicate la restaurarea clădirilor istorice, folosirea resurselor umane şi a materialelor locale. Cursurile de specializare sunt organizate în sistem modular, fiecare modul având durata de 2 săptămâni. Cursanţii îşi însuşesc cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice privind protecţia mediului istoric, prin prelegeri susţinute de reprezentanţii universităţilor din ţară şi Marea Britanie, respectiv de alţi specialişti de renume. Aceste cursuri sunt traduse simultan în limbile română, engleză şi maghiară. Specializarea practică se desfăşoară în ateliere de zidărie, dulgherie şi pietrărie, conduse de maiştrii români şi britanici, unde, studenţii participă la lucrări de reabilitare efectuate direct pe clădirile castelului.

Orarul modulului
Modulul de specializare a fost implementat între: 04.07.2009 şi 19.07.2009.

Participanţi: La acest modul de instruire au luat parte 34 de participanţi, 14 din România – dintre care 3 chiar din Bonţida, 7 din Ungaria, 10 din Marea Britanie şi 3 din Slovacia. Dintre aceştia, 10 studenţi s-au specializat în pietrărie, 15 în zidărie şi 9 în dulgherie.

Locaţie: Centrul de specializare în reabilitarea patrimoniului construit de la Castelul Bánffy, Bonţida.

Formatorii au fost atât reprezentanţi ai organizaţiei coordonatoare – Transylvania Trust – precum şi alţi experţi din România şi Marea-Britanie. Domeniul de expertiză acoperit de specialişti a fost foarte larg, cuprinzând domenii precum: legislaţie, sociologie, reabilitare, operatori culturali, experţi internaţionali în dezvoltarea durabilă a patrimoniului cultural.

Rezultate: În acest an, în decursul celor 2 săptămâni, studenţii, sub îndrumarea şi supravegherea atentă a maiştrilor, au contribuit la:

  1. Restaurarea şarpantei turnului nord-vestic al clădirii principale
  2. Construcţia tavanelor boltite în fosta clădire a grajdurilor
  3. Restaurarea faţadei estice a clădirii Miklós

Cursanţii care au finalizat cu succes programul de instruire au primit o diplomă de calificare semnate de organizatorii cursului. În acest modul, toţi cei 34 de participanţi si-au însuşit cu succes cunoştinţele necesare obţinerii acestei diplome.

Certificate