Transylvania Trust

Activități / „Patrimoniu construit – imbold al comunităţii” – seminar

În perioada 21-23 ianuarie 2010 Fundaţia Transylvania Trust a organizat seminarul „Patrimoniu construit – imbold al comunităţii”. Scopul seminarului a fost conştientizarea şi promovarea măsurilor indispensabile de protecţie și valorificare a patrimoniului construit, în rândul reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor locale, ale bisericilor, ale ONG-urilor şi în rândul proprietarilor de clădiri istorice interesaţi de training.
Prima zi a seminarului – organizat la sediul Consiliului Judeţean Cluj – a început cu prezentarea proiectelor Consiliului privind patrimoniul construit, urmat de studiile de caz ale specialiştilor din România şi Anglia despre valorificarea patrimoniului construit. Cei 49 de participanţi au avut posibilitatea de a cunoaşte exemple de bună practică, monumente istorice ale judeţului Cluj, precum şi unele programe de finanţare din fonduri europene şi naţionale în anul curent, privind reabilitarea patrimoniului cultural. Pe parcurs, au avut şi ocazia de a afla ce rol important poate avea patrimoniul construit în dezvoltarea regională.
Gazda lucrărilor celei de a doua zi a fost Primăria comunei Bonţida, unde experţii Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv specialiştii organelor de finanţare ale proiectului au ţinut prelegeri despre legislaţia şi posibilităţile de finanţare legate de revitalizarea patrimoniului construit. Seminarul s-a încheiat cu vizita Castelului Bánffy la Bonţida şi cu întâlnirea cu coordinatorii programului de revitalizare a castelului, aici având loc o masă rotundă pe această temă.
Ca unul dintre rezultatele seminarului, pe baza prelegerilor, studiilor de caz şi prezentărilor teoretice cu ajutorul trainerilor s-a redactat publicaţia bilingvă: Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare educaţional, cultural, social şi economic în folosul comunităţii – A kulturális örökség hozzájárulása a helyi közösség oktatási, kulturális, társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.

Afiş
Diploma de participare