Transylvania Trust

Contact

Fundaţia funcţionează exclusiv în baza surselor primite din partea diferiţilor sponsori. Donaţiile sunt binevenite. Vă mulțumim!

Banca Comercială Română, suc. Jud. Cluj, România

RON: RO64 RNCB 0106 0266 0558 0001 // EUR: RO10 RNCB 0106 0266 0558 0003 // HUF: RO15 RNCB 0106 0266 0558 0010