Transylvania Trust

Activități / Ceremonia de decernare a Premiului Mass-media pentru Patrimoniul Construit Castelul Banffy, Bonţida – 2009

Ediţia 2009 a ceremoniei de decernare a „Premiului mass-media Pentru Patrimoniul Construit.” a avut loc în data de 14 Iunie, în curtea castelului Bánffy. Premiul este acordat anual de către Fundaţia Transylvania Trust acelor jurnalişti care au adus o contribuţie importantă diseminării informaţiilor privind patrimoniul construit din România. Evenimentul a fost organizat sub patronajul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

În acest an, membrii juriului au fost Tofan Zsolt/director imagine HBO Romania, Tofan Koos Imola/redactor Duna TV, Demostene Şofron/redactor cotidianul “Fãclia”. În urma consultărilor, premiul a fost acordat jurnaliştilor Balázs János, (redactor Televiziunea Română, emisiunea în limba maghiară) şi Berszán Árus György (cameraman Televiziunea Română, emisiunea în limba maghiară) pentru întreaga lor activitate dedicată monumentelor arhitecturale din spaţiul ardelean.

Conform evaluărilor, juriul consideră că activitatea editorială a domnului Balázs János reflectă în totalitate principiile enunţate în regulamentul concursului, şi anume: “Creşterea gradului de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice legate de importanţa protejării patrimoniului construit, stimularea unei atitudini civice pro-active privitoare la protejarea acestuia şi recunoaşterea ca factor al dezvoltării educaţionale, culturale, sociale şi economice”.

Materialele publicate de Balázs János în diferite publicaţii din ţară, documentarele propuse vizionărilor naţionale sau/şi internaţionale respectă întocmai tematica propusă. Tema “Bisericile vechi ardelene” a fost tratată cu acurateţea specialistului în domeniu. Nu lipseşte nici precizia, limbajul de specialitate, toate acestea fiind, desigur, rod al unor documentări ce ţin de istorie, arheologie, antropologie sau sociologie. Astfel, putem vorbi despre istoricul Balázs János, arheologul Balázs János, etnologul, sociologul sau antropologul Balázs János. Premiul răsplăteşte permanenţa orientării spre patrimoniul construit, afirmaţia fiind susţinută de materialele publicate sub titlul “Erdély régi templomai /Bisericile vechi ardelene”. Materialul publicat acoperă arii vaste de investigaţie, şi vă ofer în acest sens doar trei exemple din multitudinea de subiecte abordate – bisericile vechi din judeţele Mureş, Harghita, Hunedoara.

Berszán Árus György este cameramanul a cărui experienţă în domeniu se face din plin simţită. Imaginile sînt evocatoare şi vorbesc de la sine, te introduc şi te familiarizează cu monumente vechi de arhitectură într-un mod profesionist, te îndeamnă la vizitarea lor, la cunoaşterea lor la faţa locului.
Cu ocazia acestui eveniment, Fundaţia Transylvania Trust a înmânat un premiu special D-lui Demostene Şofron – membru al juriului, pentru întreaga sa activitate în domeniul formării opiniei publice şi a popularizării patrimoniului construit.

Premiul a fost acordat de dl. Petre Guran consilier al ministrului Culturii, Cultelor si Patrimoniului Naţional. La festivitate au mai participat Eckstein Kovács Péter consilier prezidenţial pentru minorităţi, David Baxter consilier prezidenţial pentru patrimoniu construit, Vasile Baciu, primarul comunei Bonţida, László Attila preşedintele UDMR filiala Cluj, precum şi jurnalişti, şi un numeros public.

Acest proiect este finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European.

Diplome