Transylvania Trust

Promovarea patrimoniului cultural Clujean – Castele și cetăți de pe Valea Someșului

Scopul proiectului nostru „Promovarea patrimoniului cultural clujean – Castele și cetăți de pe Valea Someșului” este de a atrage atenția comunității, a factorilor de decizie, a societății civile și a liderilor asupra patrimoniului construit din regiune, precum și asupra potențialului acestuia. În 2021, am început să examinăm monumentele istorice aflate de-a lungul râului Someșul Mic, efectuând cercetări de istoria artei asupra unui număr total de unsprezece castele, conace și cetăți. Rezultatele au fost prezentate publicului printr-o expoziție de panouri.

În cadrul programului nostru actual, am extins cercetarea și expoziția pentru a include trei monumente istorice din Cluj-Napoca: Cetățuia, fortificațiile medievale ale orașului Cluj și cetatea Cluj – castrul regal din Cluj-Mănăștur (Dealul Calvaria). Expoziția de panouri a fost expusă timp de o săptămână în august 2023 în centrul orașului Cluj-Napoca, în spațiul de expoziție în aer liber de pe bulevardul Eroilor. Totodată, am ținut o prelegere deschisă, în cadrul căreia istoricul de artă Zsuzsanna Eke a prezentat proiectul și monumentele incluse în acesta, iar lectorul universitar și istoricul Radu Lupescu a vorbit despre monumentele clujene.

Ca parte a activităților proiectului, am creat o publicație omonimă, prezentând următoarele paisprezece monumente din județul Cluj: Castelul Rákóczi-Bánffy din Gilău, cetatea Cluj – castrul regal din Cluj-Mănăștur (Dealul Calvaria), fortificațiile medievale ale orașului Cluj, Cetățuia din Cluj, Castelul Teleki din Jucu de Sus, Castelul Bánffy din Răscruci, Castelul Bánffy din Borșa, Castelul Bánffy din Bonțida, Ansamblul castelului Teleki din Luna de Jos, Cetatea Dăbâca, Conacul Rhédey din Dăbâca, Castelul Kornis din Mănăstirea, „Castelul nou” al familiei Kornis din Mănăstirea și Castelul Haller din Coplean. Publicația poate fi obținută la cerere de la Fundația Transylvania Trust.

Finanțatori:

  

Realizarea publicației a fost susținută de Primăria Cluj-Napoca și Consiliul Local, precum și de Academia de Științe din Ungaria.