Transylvania Trust

A bonchidai Bánffy-kastély felújítása

A bonchidai Bánffy-kastély Erdély egyik legjelentősebb kastély-együttese. Az egykori „Erdélyi Versailles” a kilencvenes évek végére teljesen romos állapotba került. Alapítványunk megalakulása óta figyelemmel kíséri a kastély sorsát.

A kastély-együttes tulajdonosa Bánffy Katalin, Bánffy Miklós Marokkóban élő lánya, aki egy 2007-ben kötött koncessziós szerződés szerint a Transylvania Trust Alapítványra bízta a kastélyt 49 évre. A szerződés értelmében alapítványunk helyreállítja az épületet, és kulturális és oktatási központot hoz létre benne.

Pályázatunknak köszönhetően a World Monuments Watch 2000-ben felvette a világ 100 legveszélyeztetettebb épületének listájára. Mérete, építészeti és történelmi értéke, valamint károsodásának mértéke miatt a kastély felújítása, és használata összetett feladat, amelyet csak megfelelő hosszú távú stratégia alkalmazásával és nemzetközi együttműködéssel lehet sikeresen teljesíteni.

A helyreállítási munkálatok megkezdését a bukaresti Művelődésügyi Minisztérium és a budapesti Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közötti, 1999-ben aláírt egyezmény tette lehetővé. A bukaresti Művelődésügyi Minisztérium támogatta továbbá a főépület tetőszerkezetének részleges felújítását. Alapítványunk 2001 óta szervezi a kastélyban a Nemzetközi épített örökség felújító szakképző programot, melynek eredményeként helyreállítási munkálatokat végeznek a hallgatók az épületeken.

A kulturális kávézó kialakítása a volt konyhaépület bástyájában 2001-ben zajlott.
2003-ban a World Monuments Fund támogatásával megvalósult a volt Miklós-kastély szerkezeti megerősítése és tetőszerkezetének elkészítése, 2004–2005-ben pedig a Kultúra 2000 keretprogramnak köszönhetően megnyílt az Épített örökség felújító szakképző központ a Miklós-kastélyban, ahol konferenciaterem, könyvtár és irodák kialakítására került sor. A Phare 2002 program segítségével sikerült részben bebútorozni és kisebb belső munkálatokat elvégezni.

2006-2007-ben szintén egy Kultúra 2000 program keretében valósult meg az istállóépület részleges felújítása, a főépületben található kápolna épületének helyreállítása, ami azóta kulturális és közösségi központként üzemel. Ugyanekkor a kapuépületben két kiállítótermet hoztunk létre.

2008-ban folytatódott a Miklós-szárny belső tereinek helyreállítása, így került sor a bástyában szálláshelyek berendezésére, valamint hőközpont és fűtőtestek beszerelésére – így már egész évben használható az épület.

Ez az év nagy jelentőséggel bírt az Alapítvány életében ugyanis a bonchidai Bánffy-kastélyban működő Nemzetközi épített örökség helyreállító szakképző központ 2008 júniusában elnyerte az Európai Unió kulturális örökség-díját, mely egyben az Europa Nostra fődíja is az oktatás kategóriában.

2009-ben a főépület tetőszerkezetének részleges felújítása zajlott és az elkezdett munkálatok befejezése a Miklós-épületben és annak külső falain.
2010-ben került sor a Malom-épület részleges helyreállítására a Norvég Alap támogatásának köszönhetően.
Ugyanakkor 2011-ben a kapuépület falazatának megerősítésén és a főépület romantikus (neogótikus) szárnyának tetőszerkezetén dolgoztak.
2012-2013-ban készült el a neogótikus homlokzat tetőszerkezete, valamint sorra került a díszudvar kanyarulatában lévő terek helyreállítására: a falazatok megerősítésére és az ajtók, ablakok felújítására.
2014-ben szintén a díszudvar és a főépület állt a helyreállítás középpontjában: elkészült egy fedélszerkezet az istállóépület egy részére, megvalósult a főépület romantikus homlokzatán lévő kődíszek felújítása.
2015-ben a konyhaépület nyugati homlokzatának karbantartási munkálatai zajlottak.
2016-ban a díszudvar külső és belső falainak esztétikai felújítása, a villanyvezetékek megújítása, a Miklós-épület újravakolása és a főépület egyes belső tereinek részleges helyreállítása is megtörtént. Ebben az évben nyílt meg a Művészetek és Mesterségek Központja a főépületben.
2017-ben folytatódtak a főépületben a munkálatok, a pince kitakarítását követően boltozatok helyreállítása és a falak megerősítése, néhol újraépítése is zajlott.
2018-ban tovább dolgoztak a főépület pincéjében, ugyanakkor egy fontos tér, a kastély lapidáriuma is megújult. Minimális költségvetéssel és beavatkozással a kőtár újjászületett – kiállításként látogatható meg a kapuépületben.

2019-ben indult a A bonchidai Bánffy-kastély felújítása és oktatási tanműhelyként való hasznosítása c. projektünk, ennek célja a főépület teljes szerkezeti megerősítése, és a neogótikus szárny felújítása, illetve az egykori hintószín felújítása és oktatási tanműhelyként való hasznosítása.  A nagyszabású helyreállítási munkálatokat a Magyar Kormány támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT.-n keresztül. 2019-ben elsősorban a munkálatok elkezdéséhez szükséges tervezések, engedélyeztetési folyamatok, szerződéskötések zajlottak. Elvégeztük a régészeti szaktanulmány elkészítését célzó ásatási munkálatokat az Erdélyi Történeti Múzeum szakfelügyeletével, ugyanakkor sor került a kastély nyugati szárnyának 3D lézeres szkennelésére és felmérésére, amely a tervezőcsapat számára jelzi a beavatkozások szükségességének pontos helyét, mértékét, stb.

A főépület reneszánszkori nyugati szárnyának kővel boltozott pincéje volt az egyik legveszélyeztetettebb épületrész, hiszen ennek zárókövére épült egy tartóoszlop. Ősszel sikerült tehermentesíteni ezt a kőboltozatot, aláépítve egy újat téglából. Ez volt az első beavatkozás ezen az épületszárnyon 1944 óta. A biztonságba helyezett alagsorba egy kő-tárat alakítottunk ki a kastélyból megmenekített kőelemek számára.

2019-ben is elvégeztünk olyan munkálatokat, melyekben a szakképzési program diákjai voltak segítségünkre, sor került a konyhatorony lábazatának megerősítésére, csehsüveg-boltozatok megerősítésére és újjáépítésére az istállóban, a főépületet díszítő fiálék restaurálására, valamint kő ablakpárkányok restaurálására és visszahelyezésére.

2020-ban a főépület neo-gótikus homlokzatát díszítő fiálék restaurálása mellett külső és belső tartószerkezeti munkálatokra került sor a pinceszinttől az emeletig.

2021-ben a főépület keleti bástyájában zajlott egy komplex boltozat visszaépítése, miközben a tavasszal ablakokkal bezárt nyílások szerkezeti javítását is elkezdtük. 70 év után először került ablak a főépületre, a nyugati, neo-gótikus homlokzaton pedig fatokos, homokfútt ablaküvegek idézik a kastély 100 évvel korábbi pompáját. Emellett elkezdtük az egykori hintószín szerkezeti megerősítését is.

2022-ben sikerült lefednünk a főépületet, a szerkezetét pedig 75%-ban felújítanunk. A szerkezeti megerősítés nagy kihívást jelentett, hisz a főépület az elmúlt 65 esztendőből 40-et fedetlenül állt, falai károsodtak, boltozatai beszakadtak. A megerősítés mellett sor került a nyílászárók felhelyezésére, az emeletre vezető lépcső visszaállítására és az épület üzemeltetéséhez szükséges szerelések, így a villanyhálózat és a víz-, gázellátás szerelésére, valamint a fűtésrendszer kiépítésére is. Ezek a munkálatok mentették meg a főépületet az összeomlástól, és lehetőséget teremtettek arra, hogy további támogatások által az egész kastélyt fel lehessen újítani. Sikerült restaurálni a nyugati szárnyat is, ahol a Bánffy Miklós Erőterei című interaktív állandó kiállítás kapott helyet. A kiállítás megnyitójára 2023 tavaszán került sor. A kiállítás keretében a látogatók megismerkedhetnek a transzilvanizmus fogalmával, Magyarország külügyminiszterének és az Operaház intendánsának munkájával, az Erdélyi történet c. trilógia megírásának körülményeivel, de az erdélyi magyar kulturális élet megszületésének, intézményei működésének kihívásaival is. Emellett részletes képet kaphatnak a Bánffy-család több mint 700 éves bonchidai jelenlétéről is. A felújítást a Magyar Kormány támogatta Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül.

A program célja a kastély teljes felújítása, amely hagyományos módszerekkel és építőanyagokkal, nemzetközi összefogással és példás tervezői-kivitelezői együttműködéssel történik. Példát szeretnénk mutatni az épített örökség fenntartható fejlődéséről, a szakszerű, de ugyanakkor szokatlan elemeket felvonultató helyreállításról, valamint a társadalmi támogatás kényszerítő erejéről.

 

Programvezető: Hegedüs Csilla