Transylvania Trust

Reabilitarea Castelului Bánffy din Bonţida

Castelul Bánffy de la Bonţida este unul dintre cele mai semnificative ansambluri arhitecturale din Transilvania. Ansamblul cunoscut odinioară ca Versailles-ul din Transilvania a ajuns la sfârşitul anilor nouăzeci într-o stare precară. Încă de la înfiinţare, Fundaţia noastră urmăreşte soarta castelului.

Proprietarul castelului este Bánffy Katalin, fiica lui Bánffy Miklós, care trăieşte în Maroc. În anul 2008 contesa şi Fundaţia Transylvania Trust au încheiat un contract concesional pe 49 ani, conform căruia Fundaţia va reabilita castelul şi în clădiri va înfiinţa un centru cultural şi de specializare.

Ca urmare a înaintării Fundației, ansamblul a fost inclus pe lista celor mai periclitate 100 de site-uri, întocmită de World Monuments Watch în 2000. Datorită dimensiunilor, valorii arhitecturale şi istorice, respectiv nivelului de degradare, restaurarea şi folosirea castelului este o sarcină complexă, care poate fi efectuată cu succes numai prin aplicarea unei strategii potrivite de lungă durată, şi prin colaborare internaţională.

Începerea lucrărilor de reabilitare a fost posibilă datorită acordului semnat în 1999 de către Ministerul Culturii şi Ministerul Patrimoniului Cultural din Ungaria. Ministerul Culturii a sprijinit şi reabilitarea parţială a şarpantei clădirii principale.
Fundaţia noastră, începând cu anul 2001, organizează în castel programul de specializare, iar cursanţii efectuează lucrări de consolidare la clădiri, ca urmare a acestui program.

Amenajarea Cafenelei Culturale în bastionul fostei clădiri ale bucătăriei a fost efectuată în 2001.
În 2003, cu sprijinul organizaţiei World Monuments Fund s-a consolidat structura şi s-a finalizat acoperişul castelului Miklós, iar în 2004-2005 s-a deschis în această clădire Centrul de specializare în reabilitarea patrimoniului construit datorită sprijinului acordat prin programul Cultura 2000. În castel sunt amenajate momentan: sală de conferinţă, bibliotecă, birou. Cu sprijin Phare 2002 s-a mobilat parţial clădirea, şi s-au efectuat câteva lucrări de finisaj.

În 2006-2007 în cadrul unui program Cultura 2000 a fost realizată reabilitarea parţială a grajdurilor şi a capelei din clădirea principală, care funcţionează ca Centru Cultural Comunitar. În clădirea porţii au fost instalate două săli de expoziţie.

În 2008 s-a continuat reabilitarea interioară a clădirii Miklós, în bastion s-au amenajat locuri de cazare, şi s-a instalat o centrală termică şi calorifere. Astfel clădirea poate fi utilizată în fiecare anotimp.
Anul acesta a fost foarte important şi memorabil în viaţa Fundaţiei fiindcă Centrul de specializare în reabilitarea patrimoniului construit din Castelul Bánffy a câştigat cea mai mare distincţie din domeniu a Uniunii Europene: Marele Premiu pentru Patrimoniul Cultural – Europa Nostra.

În 2009 s-a început reabilitarea parţială a acoperişului clădirii principale şi s-au finisat lucrările pe pereţii exteriori ale clădirii Miklós.
În 2010 s-a lucrat la restaurarea parţială a Morii Castelului Bánffy cu sprijinul Fondului Norvegian.

În anul 2011 s-a lucrat la consolidarea zidăriei clădirii de poartă şi s-a început reabilitarea acoperişului aripii neogotice (clădirea principală).

În 2012-2013 a fost finalizată șarpanta fațadei neogotice, respectiv au fost restaurate spațiile din zona arcuită a curții de onoare: consolidarea zidăriilor și renovarea ușilor și ferestrelor.
În 2014 restaurarea s-a concentrat din nou asupra curții de onoare, precum și asupra clădirii principale: s-a realizat o parte a șarpantei clădirii grajdului, respectiv s-a renovat decorația de piatră a fațadei romantice, parte a clădirii principale.
În 2015 s-au efectuat lucrări de întreținere pe clădirea bucătăriei.
În 2016 a fost finalizată renovarea estetică a zidurilor exterioare și interioare ale curții de onoare, s-au reînnoit cablurile electrice, s-a retencuit clădirea Miklós și a avut loc restaurarea parțială a unora dintre încăperile clădirii principale. Acesta a fost anul în care s-a deschis în clădirea principală Centrul de Arte și Meserii.
În 2017 au fost continuate lucrările din clădirea principală: după curățarea subsolului, s-au restaurat bolțile, iar pereții au fost consolidați sau, în unele părți, reclădiți.
În 2018 au fost continuate lucrările din subsolul clădirii principale, iar paralel s-a reamenajat un spațiu important, lapidariul castelului. Reînvierea acestui spațiu a fost realizată cu un buget limitat și cu intervenție minimă – care se poate vizita ca o expoziție în clădirea porții.

Proiectul de Restaurare și valorificare a castelului Bánffy din Bonțida ca centru educațional a pornit în 2019. Scopul proiectului este consolidarea structurală a clădirii principale și restaurarea aripii neo-gotice, respectiv restaurarea și valorificarea fostei remize din curtea de onoare ca centru educațional. Proiectul de mare anvergură a fost finanțat de Guvernul Ungariei prin Fondul Bethlen Gábor.

În 2019 s-au derulat procedurile de proiectare, autorizare și contractare a intervențiilor. Au fost cuprinse cercetări arheologice supravegheate de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei pentru realizarea studiul de specialitate, s-a realizat scanarea 3D și relevarea clădirii principale care ajută proiectanții în identificarea locului, tipului și calității intervenției.

Aripa vestică a clădirii principale a fost cea mai periclitată, având un subsol boltit cu piatră din perioada renascentistă, unde o intervenție inadecvată de secol XIX. se rezema pe o cheie de boltă. Toamna am reușit să descărcăm bolta de această presiune prin construirea unei bolți de cărămidă sub cea istorică. Aceste intervenții în subsolul clădirii principale sunt primele după anul 1944. În subsolul consolidat și protejat al aripii vestice azi se află colecția de fragmente de pietre găsite în incinta castelului pe parcursul diferitelor cercetări și lucrări de restaurare.

În 2019 s-au realizat diferite intervenții cu ajutorul participanților cursurilor de specializare în reabilitarea patrimoniului construit: a fost consolidată fundația turnului clădirii bucătăriei, în fostele grajduri s-au reconstruit două bolți tip calotă boemă, s-au restaurat fialele și parțial ancadramentele de piatră ale ferestrelor clădirii principale, acestea din urme fiind și puse în poziție.

În anul 2020, pe lângă restaurarea fialelor care decorează fațada neogotică a clădirii principale, s-au efectuat lucrări de consolidare structurală exterioare și interioare de la subsol până la etaj.

În 2021 a avut loc reconstrucția unei bolți complexe în bastionul de est al clădirii principale, în timp ce s-a început și reparația structurală a golurilor închise cu ferestre în primăvară. Pentru prima dată în 70 de ani clădirea principală are ferestre, iar ferestrele cu tâmplării din lemn și sticlă sablată de pe fațada vestică, neogotică, evocă splendoarea de acum 100 de ani a castelului. În plus, am început și consolidarea structurii fostei remize.

În anul 2022 am reușit să acoperim clădirea principală și să restaurăm structura sa în 75%. Consolidarea structurală a reprezentat o mare provocare, deoarece din ultimii 65 de ani, clădirea principală a stat neacoperită timp de patru decenii, astfel că zidăriile sale au fost grav afectate și bolțile i s-au prăbușit. Pe lângă consolidare, s-a procedat și la montarea tâmplăriilor, construcția scării către etaj și realizarea instalațiilor necesare pentru funcționarea clădirii, inclusiv instalarea rețelei electrice și a aprovizionării cu apă și gaz, precum și implementarea sistemului de încălzire. Aceste eforturi au salvat clădirea principală de colaps și au creat posibilitatea restaurării integrale a castelului prin atragerea unor noi surse financiare. Am restaurat cu succes și aripa vestică, unde am amenajat expoziția permanentă interactivă intitulată Câmpurile de forță ale lui Miklós Bánffy. Vernisajul expoziției a avut loc în primăvara anului 2023. În cadrul expoziției, vizitatorii au posibilitatea de a face cunoștință cu conceptul transilvanismului, cu activitatea fostului ministru de externe al Ungariei și director al Operei Maghiare din Budapesta Miklós Bánffy, contextul în care s-a scris Trilogia transilvană, precum și cu provocările organizării vieții și instituțiilor culturale maghiare din Transilvania. În același timp prezentăm trecutul bonțidean de 700 de ani al familiei Bánffy. Proiectul a fost finanțat de Guvernul Ungariei prin Fondul Bethlen Gábor.

Obiectivul programului este restaurarea completă a ansamblului, folosind metode şi materiale tradiţionale, prin cooperare internaţională şi colaborarea exemplară dintre proiectanţi şi executanţi. Se doreşte oferirea unui exemplu pentru dezvoltarea durabilă a patrimoniului construit, pentru reabilitarea profesională, care cuprinde însă şi elemente originale.

Director program: Hegedüs Csilla