Transylvania Trust

Valorificarea patrimoniului construit în folosul comunităţii

Valorile locale, mediul construit şi natural, deosebit de bogat, constituie una dintre cele mai importante pietre de temelie ale dezvoltării regionale. În cursul planificării proiectelor de dezvoltare, acestea trebuie luate în considerare drept factori de creştere a competitivităţii. Din păcate, însă, starea mediului nostru construit arată o tendinţă de degradare, de parcă nu am şti să ne preţuim şi să ne valorificăm moştenirea.

Au existat iniţiative în vederea conservării şi valorificării patrimoniului cultural construit, însă acestea nu pot fi considerate ca fiind generale, deşi servesc foarte bine protejarea şi dezvoltarea caracterului specific al unor aşezări şi regiuni. În cursul deciziilor legate de dezvoltarea regională, de obicei nu sunt luate în considerare aspectele conservării valorilor şi cele ale calităţii mediului construit.

Politica dezvoltării sustenabile a patrimoniului cultural are un efect pozitiv asupra relansării economice a regiunii şi nu este neglijabil nici efectul acestuia asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii.

Dezvoltarea infrastructurii culturale legată de obiectivul proiectului de dezvoltare urmăreşte în esenţă fundamentarea serviciilor socio-culturale, asigurarea posibilităţii participării sociale, dezvoltarea mediului fizic care asigură accesul la valori. Din acesta fac parte şi investiţiile culturale legate de sarcinile de politică urbană, vizând întărirea identităţii şi coeziunii comunităţilor, inclusiv dezvoltările infrastructurale legate de aspectele de dezvoltare care îmbunătăţesc şi şansele de dezvoltare ale împrejurimilor. În vederea atingerii scopului urmărit trebuie exploatate posibilităţile de dezvoltare ale turismului cultural, bazat pe elementele de atracţie din
regiune, în vederea reducerii decalajului economic, a creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă şi a creării de noi locuri de muncă, precum şi pentru întărirea identităţii colective a comunităţii.

Acest ghid vă prezintă pe scurt câteva iniţiative din ţară, respectiv exemple din Anglia pentru a ilustra posibilităţile de dezvoltare bazate pe patrimoniul construit
Autori: David Baxter, Hegedüs Csilla, Ilyés Szabolcs, Eugen Pănescu
Cluj, 2010.

Descărcare publicație