Transylvania Trust

Castele și cetăți de pe valea Someșului

Publicația cu titlul de Castele și cetăți de pe Valea Someșului prezintă paisprezece monumente ale județului Cluj – unele mai populare, altele mai puțin cunoscute. Câteva dintre acestea servesc drept exemple pozitive, dar există și multe clădiri ale căror istorii tragice se desfășoară în fața ochilor noștri. Scopul nostru este să atragem atenția asupra acestor valori culturale. Vrem să încurajăm factorii de decizie, formatorii de opinii, societatea civilă și oamenii din comunitate să gândească împreună pentru crearea unor strategii de utilizare a patrimoniului, bazate pe principiile prezervării unicității valorilor și luării în considerare a așteptărilor/sentimentelor comunităților locale. Deoarece nu există o strategie națională cuprinzătoare pentru salvarea patrimoniului nostru construit, păstrarea acestuia este responsabilitatea noastră comună.

Autori: Eke Zsuzsanna, Ioana Rus-Cacovean
Traduceri: Eke Zsuzsanna
Fotografii: Lepedus-Sisko Péter, Kiss Gábor
Imagini de arhivă:
Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum, Budapest
Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár, Budapest
Iparművészeti Múzeum, Budapest
Muzeul Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe
Institutul Național al Patrimoniului, București
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
Szabó Tamás fotograf
Pregătire tipar: IDEA PLUS, Cluj
Grafică: Könczey Elemér
Prelucrare imagini: Szentes Zágon
Tehnoredactare: Fazakas Botond
Tipar executat la: IDEA
Director: Nagy Péter

Realizarea publicației a fost susținută de Primăria Cluj-Napoca și Consiliul Local, precum și de Academia de Științe din Ungaria.

© Transylvania Trust 2023