Transylvania Trust

Parteneriat pentru valorificarea patrimoniului arhitectural industrial din România, 2009-2010

România dispune de un patrimoniu arhitectural industrial deosebit de valoros, dar nerecunoscut şi nevalorificat conform potenţialului său real, datorită – în general – percepţiei eronate a societăţii, adică monumentele istorice fiind doar consumatoare de fonduri, fără beneficii vizibile în urma investiţiei. Ideea de patrimoniu construit, factor al dezvoltării locale şi regionale, catalizator al vieţii culturale şi sociale recunoscută şi intens aplicată în ţările Europei de Vest, din păcate, nu este cunoscută la scară largă la noi în ţară, mai ales în mediul rural.
Acest parteneriat vizează dezvoltarea simţului civic, al mândriei şi al cetăţeniei active dornice de a contribui la protecţia valorilor culturale şi industriale, crearea unei baze de date regionale privind patrimoniul arhitectural industrial, conştientizarea instituţiilor şi autorităţilor locale privind valoarea acestui patrimoniu, respectiv crearea unui model de bună practică prin restaurarea parţială a Morii Castelului Bánffy din Bonţida, monument arhitectural industrial de categoria A.

Activităţi
1. Inventarierea patrimoniului industrial în judeţele Cluj, Sibiu, Maramureş şi Bucureşti
Prin această activitate s-a dorit cunoaşterea îndeaproape a obiectelor de patrimoniu arhitectural industrial din regiune, aflate atât pe lista naţională a monumentelor istorice, cât şi cele de interes local. Această activitate a implicat toţi partenerii proiectului, cât şi alţi specialişti din domeniu.

2. Relevarea patrimoniului industrial în judeţele Cluj, Sibiu, Maramureş şi Bucureşti

3. “Patrimoniul industrial pentru comunitate” – training
Această activitate a constat din instruirea primarilor şi factorilor de decizie locală privind importanţa protejării şi modul de valorificare al patrimoniului arhitectural industrial în vederea dezvoltării durabile. Scopul acestei instruiri a fost conştientizarea şi promovarea măsurilor indispensabile de protecţie şi valorificare a patrimoniului arhitectural industrial în rândul instituţiilor şi autorităţilor locale.

4. Programe extraşcolare pentru copii
Programul extraşcolar are ca scop contribuţia la dezvoltarea cetăţeniei active – cheia succesului programului pe termen lung. Scopul este educarea copiilor, sensibilizarea lor privind importanţa protecţiei patrimoniului arhitectural industrial, însuşirea cunoştinţelor de istorie şi geografie locală prin metoda învăţării non-formale cu ajutorul trainerilor. În cadrul proiectului fiecare partener a organizat un eveniment pentru copii.

5. Revitalizarea parţială a morii din Bonţida
Din punct de vedere cultural şi istoric – locul de implementare al proiectului-pilot – Moara Castelului Bánffy este o clădire unică: este cea mai mare moară pe apă, monument istoric de categoria A din România. Prin prezentul proiect s-a dorit valorificarea patrimoniului industrial din România şi conştientizarea autorităţilor locale privind importanţa patrimoniului construit ca factor de creştere a calităţii vieţii prin dezvoltarea economică, socială, culturală. De asemenea s-a dorit realizarea unui exemplu de bună practică cu ajutorul revitalizării parţiale a Morii Castelului Bánffy din Bonţida.

6. Traseu turistic
Activitatea constă în promovarea patrimoniului arhitectural industrial din România. Datele colectate în cadrul activităţii de inventariere şi relevare au făcut posibile realizarea unui traseu turistic, incluzând cele cinci clădiri patrimoniu arhitectural industrial pe fiecare judeţ implicat.

7. Conferinţă internaţională
Conferinţa internaţională vizează includerea patrimoniului arhitectural industrial în circuitul internaţional. De asemenea, reprezintă ocazia înfiinţării unui parteneriat în valorificarea patrimoniului industrial, pentru a ajuta specialiştii din România prin transfer de know-how şi bune practici. Importanţa conferinţei constă şi în dezvoltarea cunoştinţelor instituţiilor şi autorităţilor locale despre valorificarea patrimoniului arhitectural industrial, ca factor al creşterii calităţii vieţii prin dezvoltarea durabilă regională bazată pe valori locale, şi aplicarea acestor cunoştinţe în programele de dezvoltare viitoare.

Parteneri: Asociaţia pentru Arheologia Industrială, Bucureşti, Fundaţia Armeană, Dumbrăveni, Asociaţia Democratică a Tinerilor Maghiari – MADISZ, Baia-Sprie, Folkeuniversitetet I Fjellregionen, Norvegia,

Durata proiectului: 12 luni.

Finanțator: EEA Grants (https://eeagrants.org/)