Transylvania Trust

Partnerség a romániai ipari örökség hasznosításáért, 2009-2010

Románia rendkívül értékes ipari örökséggel rendelkezik, amelyet nem ismernek el és nem hasznosítanak a benne rejlő lehetőségek szerint – általában – a lakosság helytelen felfogása miatt: a történelmi műemlékeket csak anyagi javak felemésztőinek tartják, és nem értékelik az általuk „termelt” gazdasági, kulturális fellendülést. Nyugat-Európa országaiban elismerik és felhasználják az épített örökséget a helyi és regionális fejlődés tényezőjeként, a kulturális és társadalmi élet katalizátoraként.

A projekt a polgári öntudat és büszkeség, valamint a kulturális és ipari értékek védelmében aktív állampolgárság érzékének kialakítását célozta. Emellett elkészült az épített ipari örökség regionális adatbázisa, továbbá megvalósult az A-kategóriás ipari műemlék, a bonchidai Bánffy-kastély Malomépületének részleges felújítása.

A projekt keretében elkészült Kolozs, Szeben, Máramaros megyék és Bukarest ipari helyeinek dokumentációja azzal a céllal, hogy elősegítse a romániai ipari örökség leltározását és felmérését. A dokumentáció a romániai ipari emlékek megmentésének olyan mozzanatát jelenti, amely a továbbiakban mindenképp folytatásra érdemes.

Tevékenységek:

1. Az ipari örökség leltározása Kolozs, Szeben, Máramaros megyékben és Bukarestben
E tevékenység célja a 4 régióban található, az országos műemléklistán szereplő vagy a helyi érdekeltségű ipari örökség alapos megismerése. A projekt partnerei mellett a kérdés szakértői is részt vettek ebben a kutatásban.

2. Az ipari örökség felmérése Kolozs, Szeben, Máramaros megyékben és Bukarestben

3. „Ipari örökség a közösségért” – képzés
Ez a tevékenység a program eredményei fenntarthatóságának biztosítéka. A polgármesterek és helyi döntéshozó szervek számára rendezett képzés a fenntartható fejlődés szempontjából hívta fel a figyelmet az épített ipari örökség védelmének és hasznosításának fontosságára. A rendezvény a helyi intézmények és hivatalosságok körében tudatosította és ismertté tette az épített ipari örökség védelmében és értékesítésében nélkülözhetetlen teendőket.

4. Iskolán kívüli tevékenységek gyerekeknek
Ez az iskolán kívüli tevékenység az aktív állampolgárság fejlesztéséhez járult hozzá, és projektünk hosszú távú biztosítékát jelenti. Célja a gyermekek nevelése, az épített ipari örökség iránti érzékenység kialakítása, a helyi földrajzi és történelmi ismeretek átadása, elsajátítása.

5. A bonchidai Bánffy-kastély malomépületének részleges újjáélesztése
Kulturális és történelmi szempontból a mintaprojekt kivitelezésének helyszíne, a Bánffy-kastély Malomépülete: amely a legnagyobb vízimalom, romániai A-kategóriás műemléképület. A projekt a romániai ipari örökség hasznosítására irányul, illetve felismerteti ezen örökség fontosságát, mint életminőség-javító és gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődést meghatározó tényezőjét. A bonchidai Bánffy-kastély Malomépületének részleges újjáélesztése egy helyes eljárási mintaként szolgál.

6. Turisztikai útvonal
Ez a tevékenység a romániai ipari épített örökség megismertetését és népszerűsítését tűzte ki célul. A leltározási és felmérési tevékenység során gyűjtött adatok lehetővé tették egy turisztikai útvonal megrajzolását, amely a megyénként öt, kiemelt ipari műemléket is magában foglal. Az útvonalat a honlapon, kiadványokban és információs szemléltető eszközökön népszerűsítettük.

7. Nemzetközi konferencia
A rendezvény célja az épített ipari örökség bekapcsolása a nemzetközi körforgásba. Emellett olyan partnerségek kialakítására törekszünk, amelyek az épített ipari örökség hasznosításának égisze alatt a romániai szakembereket segítik az ismeretátadásban, a tapasztalatcserében és a helyes eljárások elsajátításában. A konferencia a helyi hivatalosságok és intézmények képviselői ismereteinek szélesítésében és azok jövőbeni alkalmazásában is érdekelt, hiszen az ipari épített örökség a helyi értékekre alapozó regionális tartós fejlesztésnek, és az életminőség javításának is döntő tényezője.

Partnerek:
Ipari Örökségünkért Egyesület, Bukarest; Magyar Demokratikus Ifjak Szövetsége, Felsőbánya; Folkeuniversitetet I Fjellregionen, Norvégia; Örmény Alapítvány, Erzsébetváros.

A program időtartama: 12 hónap

Támogató: EEA Grants