Transylvania Trust

Diseminare a cunoştinţelor la nivel european şi promovarea unor exemple practice reuşite a folosirii unui site de reabilitare a patrimoniului construit în vederea integrării sociale şi a spiritului civic, 2006-2008

Valoarea patrimoniului (istoric şi construit) este recunoscut pe scară largă ca fiind un capital care poate fi folosit în vederea înlesnirii integrării sociale în cadrul comunităţii, precum şi în promovarea sensibilităţii sociale, mândriei şi identităţii printr-o mai bună înţelegere a mediului în care trăiesc membrii societăţii.

Mediul istoric a fost folosit preponderent în această privinţă în Marea Britanie pentru a dezvolta comunităţile, inclusiv proiecte de realizare a coeziunii comunităţii. Există o lipsă recunoscută a cunoştinţelor în ţările recent aderate sau în curs de aderare, cu toate că aceste regiuni sunt foarte bogate în patrimoniu construit de semnificaţie europeană.

Obiectul acestui proiect constă în asigurarea unui mecanism pentru transferul cunoştinţelor bazate pe experienţă britanică, testarea acestui mecanism şi evaluarea rezultatelor prin implementarea unui program pilot la Castelul Banffy, Bontida, Romania, respectiv în aplicarea rezultatelor obţinute şi în cazul altor ţări, ca un potenţial model pentru promovarea integrării sociale prin mediul istoric.

Activităţi:
Trei activităţi principale au constituit focalul structurii proiectului propus, prin care o serie de alte activităţi legate au fost iniţiate.

1. Elaborarea unui pachet de date şi informaţii, numite Ghid, despre cum patrimoniul construit de importanţă europeană poate fi folosit în integrarea socială şi dezvoltarea sensului civic, prin crearea unei baze de date a siteurilor de patrimoniu construit şi proiecte legate de regenerare prin conservare a patrimoniului la nivel european.

Marea Britanie are o experienţă recunoscută cu privire la utilizarea capitalului patrimoniu în vederea dezvoltării comunităţii. Acesta va fi studiat şi rezultatele analizate prin crearea Ghidului, care poate fi transferat în urmă la o scară europeană de experienţă.
Pentru a aprecia particularităţile Castelului Banffy de la Bonţida şi a regiunii rurale care o înconjoară va fi făcut un studiu, pentru a facilita testarea Ghidului în această regiune.

2. Testarea accesibilităţii şi folosirii Ghidului prin implementarea unui proiect pilot într-o ţară candidată, România, Castelul Banffy, Bontida.

Locaţia aleasă pentru implementarea proiectului pilot a Ghidului şi a Studiului este Castelul Banffy, Bonţida, România. Particularităţile acestui site sunt:

Locaţia: zonă rurală cu potenţial economic scăzut, mai multe minorităţi (lângă populaţia română există o numeroasă populaţie maghiară şi rromă)
Castelul Bánffy, Bonţida este a clădire istorică listată de importanţă europeană
Castelul a fost deja restaurat parţial şi inclus în circuitul profesional european prin programul cadru Cultura 2000.

Proiectul pilot a dezvoltat coeziunea socială şi responsabilitatea civică prin implementarea unui şir de iniţiative în beneficiul comunităţii, sub egida Centrului de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit de la Castelul Banffy.

Acestea au fost implementate şi monitorizate ca un studiu de caz în dezvoltare socială, şi au fost realizate printr-o serie de iniţiative guvernate de Ghid şi au inclus următoarele:

  • Asigurarea unui Centru Cultural al Comunităţii precum şi a altor facilităţi culturale în cadrul castelului cu scopul folosirii de către comunitate.
  • Conlucrarea cu şcoli locale şi regionale în vederea elaborării unor pachete educaţionale pentru copii.
  • Organizarea de evenimente culturale regionale în vederea realizării coeziunii sociale în regiune.
  • Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor proiectului pilot şi integrarea datelor culese în Ghid.

3. Diseminarea datelor şi a rezultatelor obţinute prin proiectul pilot, completarea şi compararea informaţiilor şi specializărilor, în aşa fel încât să se permită utilizarea lor în proiecte viitoare de patrimoniu est european în integrarea socială.

4. Prezentări multiple, organizarea unor workshopuri şi sesiuni de specializare pentru profesionişti, ateliere de specializare împreună cu universităţi din sud estul Europei şi alte instituţii cheie în specializarea studenţilor în restaurarea monumentelor istorice şi implicaţiile acestora asupra comunităţilor gazdă în vederea implicării active a comunităţii în dezvoltarea socială pentru beneficiul unei regiuni mai largi.

Finanțator: Uniuniea Europeană, Culture 2000