Transylvania Trust

Curs de specializare în reabilitarea patrimoniului construit

Fundația organizează cursuri de specializare în reabilitarea patrimoniului construit din anul 1999, al căror locație începând din anul 2001 este Castelul Bánffy din Bonţida.

Scopul este promovarea excelenței în reabilitarea patrimoniului construit, în mod specific specializarea în meseriile tradiționale din domeniul construcțiilor, care pot fi utilizate atât la lucrările de reabilitare, cât și la întreținerea clădirilor istorice.

Cursul promovează principiile intervenției minimale, compatibilitatea tehnicilor şi a materialelor, precum și utilizarea resurselor locale la intervențiile efectuate pe clădiri istorice. Cursurile de specializare sunt organizate în sistem modular, fiecare modul având durata de 2 săptămâni. Cursanții însușesc cunoștințe teoretice şi deprinderi practice privind protecția mediului istoric, prin prelegeri susținute de reprezentanții universităților din țară şi Marea Britanie, respectiv de alți specialiști de renume, traduse simultan în limbile română, engleză, maghiară. Specializarea practică se desfășoară în ateliere de zidărie, tencuire, dulgherie şi pietrărie, conduse de maiștrii români şi britanici, unde participă la lucrări de reabilitare efectuate direct pe clădirile castelului.

Cursurile sunt organizate pentru muncitori calificaţi în domeniul construcţiilor, studenţi universitari (preponderent studenţi arhitecţi şi ingineri constructori) care efectuează practica universitară în cadrul programului, respectiv pentru cursanţi postuniversitari şi pentru alţi participanţi interesaţi din ţară şi din străinătate. Până în prezent, s-au specializat aprox. 3000 de cursanţi din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Estonia, Slovenia, Serbia, Muntenegru, Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Albania, Croaţia, Belgia, Finlanda, Franţa, Norvegia, Marea Britanie, Rusia, Irlanda, Spania, Portugalia, Brazilia, SUA, Letonia, Grecia, Australia, Austria, Egipt, Luxemburg.

Centrul de specializare în reabilitarea patrimoniului construit care funcţionează în Castel, a fost fondat în anul 2005, oferind spaţiu unor cursuri de specializare, evenimente culturale şi activităţi ştiinţifice.
Strategia educaţională a Centrului include şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu şcolile locale, în scopul organizării unor programe legate de mediul înconjurător, respectiv de participare directă la atelierele practice ale cursurilor de specializare.

Pe lângă atelierele practice, Centrul are un rol important în organizarea atelierelor de practică universitară pentru studenţii arhitecţi peisagişti, istorici de artă şi arheologi.

Aici puteți citi raportul de activitate privind programele noastre din 2023.

Aici găsiți mai multe informații privind programele noastre de specializare ce se vor organiza în 2024.
Pagina de arhivă a programului este disponibilă aici.
Director program: Hegedüs Csilla