Transylvania Trust

Civil Society Engagement in community building through the understanding, development, management and preservation of the built cultural heritage of the Western Balkans, 2010-2012

Fundaţia Transilvania Trust şi partenerii au implementat un proiect finanţat de Uniunea Europeană, proiect care încurajează implicarea societăţii civile în întărirea comunităţii sud-est Europene prin conservarea şi managementul patrimoniului construit.

Proiectul coordonat de Fundaţia Transylvania Trust a urmărit realizarea unui parteneriat între organizaţiile neguvernamentale din regiune şi cele internaţionale, având ca scop implementarea unor activităţi de promovare, restaurare, conservare şi management al patrimoniului construit.

Introducere
Regiunea sud-est europeană, caracterizată de diversitatea culturală, are un bogat patrimoniu construit. În majoritatea cazurilor însă, aceste clădiri sunt în prag de prăbuşire. Scopul nostru a fost schimbarea acestei tendinţe. Din cauza percepţiei eronate sau lacunare ale comunităţilor noastre, privind valoarea patrimoniului, respectiv din cauza lipsei programelor educaţionale de specialitate am văzut nevoia de a îmbunătăţi educaţia patrimonială şi nevoia de a crea un sistem de management mai bine pregătit al patrimoniului. Lipsa dialogului interregional dintre experţii în domeniu, organizaţiile nonguvernamentale şi instituţii inhibă procesul de dezvoltare din acest sector, şi afectează eforturile organizaţiilor neguvernamentale. Proiectul s-a ocupat cu soluţionarea acestor probleme.

Scopul
Consolidarea rolului organizaţiilor neguvernamentale în întărirea comunităţii prin conservarea şi promovarea patrimoniului construit, şi în acţiunile privind sensibilizarea şi familiarizarea societăţii cu valoarea socială, economică şi culturală a patrimoniului. Alături de partenerii noştri, proiectul a implicat şi alte organizaţii active în acest domeniu, dar cu mai puţină experienţă.

Obiective specifice:
consolidarea cooperării organizaţiilor neguvernamentale pe plan interregional şi european,
dezvoltarea iniţiativelor culturale interregionale de promovare şi conservare a patrimoniului cultural,
încurajarea comunicării şi a parteneriatelor între operatorii culturali la toate nivelele, incluzând autorităţile locale, instituţiile de învăţământ, şi cele culturale,
sensibilizarea şi educarea societăţii privind importanţa patrimoniului cultural, prin promovarea unor programe de conştientizare a valorii acestuia
crearea unei reţele de specialişti în domeniul patrimoniului construit, care poate fi mobilizată în regiunea sud-est europeană.

Activităţi

 1. Estimarea iniţiativelor existente de formare şi educare în domeniul patrimoniului construit;
 2. Formarea formatorilor;
 3. Implementarea unor iniţiative locale existente, prin organizarea programelor de informare şi educare:
  • elaborarea programelor practice privind restaurarea patrimoniului şi însuşirea unor deprinderi în domeniul reabilitării,
  • dezvoltarea unor programe de studii pentru cursurile de specialitate în domeniul conservării şi reabilitării patrimoniului construit,
  • elaborarea unor programe de conştientizare pentru şcoli,
  • promovarea Zilelor Patrimoniului,
  • organizarea unor cursuri de specialitate în managementul şi conservarea patrimoniului cultural pentru specialiştii autorităţilor locale,
  • facilitarea procesului de dezvoltare a ONG-urilor în domeniul conservării, reabilitării, promovării şi al managementului patrimonial.
 4. Promovarea rezultatelor şi a efectelor acestora pe pagina web a partenerilor, şi printr-o serie de publicaţii şi materiale informative redactate în limbile indigene ale regiunii şi în engleză.

Grupuri ţintă
Proiectul se adresează organizaţiilor şi specialiştilor activi în domeniul conservării, managementului şi promovării patrimoniului cultural, cum ar fi:

 • arhitecţi, ingineri, proiectanţi, istorici de artă, arheologi, managerii clădirilor istorice, studenţi specializaţi în reabilitare-restaurare, firme care se ocupă de restaurare şi conservare şi maiştri în construcţii
 • organizaţiile civile şi nonguvernamentale, implicate în activităţi legate de patrimoniul cultural, dar cu puţină experienţă în domeniu,
 • autorităţile locale şi centrale,
 • oficiile şi direcţiile regionale pentru cultură şi patrimoniu,
 • şcoli şi universităţi,
 • proprietarii monumentelor istorice.

Publicul larg va beneficia de toate rezultatele proiectului.

Parteneri, durată şi locaţii
Proiectul de 22 de luni a implicat mai multe ţări şi locaţii din sud-estul Europei precum: România (Cluj şi Bonţida), Serbia (Belgrad), Kosovo (Pristina, Priznen), Albania (Gjirokastra), Bosnia-Herţegovina (Sarajevo), Muntenegru (Kotor) şi Croaţia (Dubrovnik).

Partenerii: Europa Nostra (organizaţia paneuropeană), Cultural Heritage without Borders (Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo), Europa Nostra Serbia, Expeditio (Muntenegru), şi Emancipimi Civil Ma Ndryshe (Kosovo).

Rezultate: formarea a 30 de manageri şi 178 profesionişti specializaţi în domeniul patrimoniului construit; peste 900 de participanţi din şcoli şi universităţi; implicarea a 20 de şcoli, şi a 50 de organizaţii nonguvernamentale. Activităţile de conştientizare a importanţei şi a valorii patrimoniului cultural a fost extins în regiune.

Finanțator: Uniunea Europeană