Transylvania Trust

CSE in Heritage, A civil szféra szerepe a közösségépítésben a délkelet-európai épített örökség megőrzése és hasznosítása révén, 2010-2012

Célok

A projekt célja a civil szféra hatékonyságának növelése az épített örökség társadalmi, gazdasági, kulturális és nevelési értékének tudatosításában. Ezáltal megerősödik a civil szféra közösségépítő szerepe is. Partnereink jelentős tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen, de a projekt bevon kisebb, helyi intézményeket, civil szervezeteket, egyetemeket és iskolákat is, amelyek különböző, örökségvédelemmel kapcsolatos programokat szerveznek, így biztosítva a tapasztalatszerzés lehetőségét számukra.

Célkitűzések

 • a civil szervezetek együttműködésének megerősítése regionális és európai szinten,
 • az épített örökség értékének tudatosítása a társadalomban, valamint az örökség megőrzését, népszerűsítését és hasznosítását célzó kulturális programok kidolgozása,
 • a kulturális szervezetek, helyi döntéshozó szervek és a tanintézmények közötti kommunikáció és partnerség kialakulásának elősegítése,
 • a kulturális örökség értékének tudatosítása, népszerűsítése a társadalom különböző rétegeiben,
 • egy, a dél-kelet európai térségben mozgósítható szakmai hálózat létrehozása.

Programok

 1. a régióban már létező, örökséggel kapcsolatos képzések, oktatási programok és kezdeményezések feltérképezése,
 2. az oktatók oktatása,
 3. helyi örökségvédelmi kezdeményezések támogatása és gyakorlatba ültetése képzéseken, oktatási programokon keresztül:
 • olyan képzések szervezése, ahol a résztvevők gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek az épített örökség helyreállítását illetően,
 • a szakemberek számára szervezett, az épített örökség megőrzésével, helyreállításával és fejlesztésével foglalkozó műhelyek és képzések,
 • helyi iskolák számára beindított örökségvédelmi programok,
 • Örökség Napok szervezése,
 • a helyi önkormányzatok és hatóságok tisztségviselői számára szervezett képzések, az örökséggel való gazdálkodás témájában,
 • az örökségvédelem területén tevékenykedő civil szervezetek fejlődésének elősegítése,
 1. a projekt eredményeinek népszerűsítése különböző kommunikációs felületeken: honlap, kiadványok, szóróanyagok, CD-k stb. A kiadványok az egyes régiókban használt nyelveken, illetve angolul íródnak.

Célcsoportok

A projekt olyan szervezeteket és egyéneket célzott meg, akik aktívak az épített örökség népszerűsítése, megőrzése és hasznosítása terén, például:

 • építészeket, mérnököket, tervezőket, művészettörténészeket, menedzsereket, régészeket, állagmegőrzésre szakosodott egyetemi hallgatókat, restauráló cégeket, építészmestereket,
 • olyan, még kevés tapasztalattal rendelkező civil szervezeteket, amelyek a kulturális örökségvédelem területén tevékenykednek,
 • központi döntéshozó szerveket, és önkormányzatokat, a helyi döntéshozó szervek keretén belül működő regionális örökségvédelmi szervezeteket,
 • iskolákat és egyetemeket,
 • műemlék-tulajdonosokat,
 • olyan nemzetközi szervezeteket, amelyek képesek befolyásolni a civil szervezetek tevékenységét.

Nem utolsó sorban, a projekt és annak hatása a helyi közösségek hasznára válik.

Partnerek, helyszínek és időtartam

A projekt több régiót érintett, így Romániában Kolozs megyét és Bonchida térségét, Szerbiában Belgrád városát, Koszovóban, Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Horvátországban pedig Pristina, Gjrokastra, Szarajevó, Kotor illetve Dubrovnik térségét.

A projekt vezetője a Transylvania Trust Alapítvány, partnerei az Europa Nostra páneurópai szervezet, a Cultural Heritage without Borders (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó), az Europa Nostra Szerbia, az Expeditio (Montenegró) és az Emancipimi Civil Ma Ndryshe (Koszovó). A projekt futamideje huszonkét hónap volt.

Eredmények

Számokban mérve: 30 szakképzett menedzser, 178 műemlékvédelmi szakember, több mint 900 résztvevő a különböző egyetemekről és iskolákból, 20 helyi tanintézmény, és 50 civil szervezet bevonása. Az épített örökség értékének tudatosítására irányuló programok a teljes régiót illetik, és minden tervezett tevékenység a projekt lezárása után is folytatható, megsokszorozva így annak eredményeit és hatását.

Támogató: Európai Unió, Kultúra Program