Transylvania Trust

Újra indul Az épített örökség védelmére és felújítására irányuló továbbképzési és szakmai fejlesztési program

A Transylvania Trust Alapítvány kezdeményezésére, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelemtudomány és Filozófia Karán 1998 októbere óta kerül megszervezésre az épített örökség felújításra szakosító posztgraduális oktatás, hivatalos nevén Az épített örökség védelmére és felújítására irányuló továbbképzési és szakmai fejlesztési program, amely 2020-tól a romániai Oktatási Minisztérium 4750/2019 sz. rendelete alapján működik. A program célja – figyelembe véve az erdélyi építészeti örökség gazdagságát és állapotát – felsőfokú végzettségű épített örökség védelemmel foglalkozó szakemberek képzése. 1998 óta több, mint 500 hallgató iratkozott be a programra.

A program időtartama két év, azaz négy félév 2024 októberétől – 2026 júliusáig, félévenként 7-8, 2-2 napos (péntek, szombat 9.00-20.00 közötti) konferenciával. A képzés 604 órából áll, amely 480 elméleti és 120 gyakorlati órát foglal magában.

A szakcsoportok építészek, építőmérnökök, művészettörténészek, régészek és más felsőfokú végzettségű szakemberek számára indulnak, oly módon, hogy az általános jellegű közös tantárgyak mellett a hallgatók végzettségüknek megfelelő előadásokat látogathatnak. A gyakorlati órák helyszínei szakosodott intézmények, és műemlék-felújítási építőtelepek, illetve szakmai tanulmányutak.

A posztgraduális képzés oktatói tapasztalt romániai, magyarországi és németországi szakemberek: egyetemi tanárok, elméleti szakemberek, valamint a restaurálási, felújítási munkák kutatásában, tervezésében és kivitelezésében részt vevő szakemberek. Az előadások nyelve román, illetve magyarországi meghívottak esetében magyar.

A programot sikeresen elvégző hallgatók a záródolgozat megvédése után – a 422/2001-es Műemlékvédelmi törvényben előírt és az Oktatási Minisztérium által elismertszakképesítést tanúsító bizonyítványt kapnak.

A tandíj 3200 RON/év (négy részletben fizethető).

Az egyetemi felvételre online kerül sor 2024. szeptember 16–29. között, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának online felületén. A felvételi naptárról és a jelentkezéshez szükséges iratokról, valamint a felvétel folyamatáról a https://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/postuniv.html oldalon tájékozódhat.

 

A felvételit egy szeptember 6-ig tartó előjelentkezési szakasz előzi meg, amely során kérjük, töltse ki az online előjelentkezési űrlapot.

Bővebb tájékoztatásért forduljon Eke Zsuzsanna programfelelőshöz, e-mail: postgraduate@transylvaniatrust.ro, tel.: 0745 585566.