Transylvania Trust

Se lansează noua promoție a Programului de Formare și Dezvoltare Profesională în Protejarea și Reabilitarea Patrimoniului Construit

La inițiativa Fundației Transilvania Trust, începând din octombrie 1998, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, se desfășoară un curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în protejarea patrimoniului construit, funcționând din 2020 în baza Ordinului MEN nr. 4750/12.08.2019, împreună cu modificările și completările ulterioare, cu denumirea Program de formare și dezvoltare profesională în protejarea și reabilitarea patrimoniului construit. Scopul programului este pregătirea specialiștilor cu studii superioare în domeniul protejării și reabilitării monumentelor istorice. Începând din 1998, programul a avut mai mult de 500 de cursanți.

Durata programului de formare și dezvoltare profesională este de doi ani universitari, desfășurat între octombrie 2024 și iulie 2026. Cursurile se organizează modular, adică câte 7-8 conferințe/semestru (+sesiunea de examene) ce au loc din 2 în 2 săptămâni, în zilele de vineri și sâmbătă (program între orele 9.00 și 20.00). Numărul total de ore este de 604, din care 480 sunt ore teoretice și 124 sunt ore practice.

Programul se organizează pentru arhitecți, ingineri constructori, istorici de artă, arheologi și alți specialiști cu pregătire universitară, în așa fel, încât pe lângă disciplinele comune, cu caracter general, cursanții să beneficieze de discipline distincte, specifice pregătirii de bază a fiecăruia (în cadrul orelor opționale). Cursul are caracter practic pronunțat, cursanții desfășurând practică pe șantiere de reabilitare și participând la excursii de studii.

Profesorii programului sunt specialiști cu experiență din România, Ungaria și Germania: profesori universitari, teoreticieni, precum și specialiști implicați în cercetarea, proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare, respectiv inspectori de la oficiile de protecție a patrimoniului. În cazul specialiștilor din străinătate, la nevoie, se oferă traducere simultană a cursurilor.

Absolvenții programului – după susținerea lucrării de absolvire în cadrul examenului de certificare a competențelor profesionale – vor primi certificat de atestare a competențelor profesionale în domeniu – recunoscut de Ministerul Educației și în conformitate cu Legea privind protejarea monumentelor istorice 422/2001.

Taxa de școlarizare: 3200 RON/an (se achită în patru tranșe).

Admiterea la program se desfășoară online, în platforma de admitere a Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai, în perioada 16-29 septembrie 2024. Pentru informații privind calendarul admiterii și documentele necesare pentru înscriere, accesați: https://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/postuniv.html.

Admiterea este precedată de o perioadă de pre-înscriere (până în data de 6 septembrie), în decursul căreia vă rugăm să completați formularul online de pre-înscriere.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați responsabilul programului postuniversitar:
Eke Zsuzsanna, e-mail: postgraduate@transylvaniatrust.ro; mobil: 0745 585566.