Transylvania Trust

Crafts 3.0 – Oktatók és trénerek támogatása a digitális korszakra való áttérésben

A szakmák és mesterségek fontos tényezők a gazdasági válságban és kulcsszerepet játszanak a munkahelyi szakmai továbbképzésben.

Az új generációs eszközök, a magas technológiájú gépek, mint például a 3D nyomtató, átalakítják és az alkalmazott művészetek, mesterségek terét a digitális világ felé tolják. Ezen átalakulás összehangolásához Európa-szerte olyan oktatókra, trénerekre van szükség, akik kézügyességgel, a hagyományos technikák ismeretével, szükséges kompetenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy a digitális eszközöket az információs és kommunikációs technológiákon (IKT) alapuló oktatási és innovatív tanulási folyamatokba illesszék.

A CRAFTS 3.0 projekt célja az oktatók és trénerek szakmai fejlődésének támogatása a digitális korszakhoz való felzárkózásukban pedagógiai kompetenciáik fejlesztése által az IKT-n alapuló innovatív módszerek és eljárások révén.

Crafts 3.0 felkészíti az oktatókat és trénereket, hogy alkalmazzák az új generációs eszközöket, módszereket és gépeket (3D nyomtató, vágó plotter, CNC-szerszámgép vagy lézervágás, -gravírozás).

CÉLOK ÉS CÉLCSOPORTOK

  1. Az IKT-n alapuló oktatási kompetenciák terén mutatkozó hiányok pótlása az oktatók és trénerek esetében, európai szinten és oktatói gyakorlataik bővítése az új digitális technológiákkal
  2. Az innovatív oktatási folyamatokhoz szükséges kompetenciák, ismeretanyag és készségek meghatározása, a kompetenciák elismertetési módjának kidolgozása és az európai mobilitás támogatása
  3. Az oktatók és trénerek képzése arra, hogy saját alkalmazásaikat megtervezzék és használják innovatív oktatási folyamatokban és a projekt által kidolgozott eljárások során.
  4. Az oktatók és trénerek képzése arra, hogy létrehozzák és kezeljék saját elektronikus oktatási digitális eszközeiket, és azt a diákokkal közösen használják a mesterségek alkalmazott, innovatív és új forrásokat használó oktatásakor
  5. Európai-szintű szakmai továbbképzés a mesterségek terén, IKT-n alapuló innovatív oktatási módszerek elismertetési és akkreditációs politikájának fejlesztését célzó új eszköz létrehozáa

A projekt felhasználói – a hagyományos mesterségeket tanító oktatók és trénerek. A projekt abban segíti őket, hogy az innovatív oktatás terén új kompetenciákra tesznek szert továbbképzésük során, amely az IKT-n alapuló módszereket, eljárásokat hasznosítja a digitális korszakhoz való felzárkóztatásukban.

A projekt kedvezményezettjei – a görögországi, portugáliai, romániai, spanyolországi és angolai oktatók és trénerek, akik tesztelik és értékelik a projekt keretében létrehozott termékeket azok reális kontextusában.

A projekt közvetlen kedvezményezettei a mesteremberek és mindazok, akik szakmai továbbképzésen szeretnének részt venni.

A PROJEKT EREDMÉNYEI

1. A szakmai továbbképzésben használt IKT alapú oktatási-tanulási módszerekre vonatkozó, a mesterségek oktatását célzó európai ECVET tanterv

Az ECVET tanterv meghatározza és kijelöli azokat a kompetenciákat, ismereteket és készségeket, amelyek a mesterségek oktatói és trénerei számára szükségesek ahhoz, hogy innovatív és IKT alapú oktatási folyamatban legyen része azoknak, akik részt vesznek e szektor szakmai továbbképzésein. Mi több, a tanterv megkönnyíti és fejleszti e téren a tanulási eredményeket is, nemzeti és európai szinten

2. Szakképzési modulok az IKT alapú oktatási-tanulási módszerek oktatására a mesterségek területén

Ez az eredmény olyan szakképzési modulokat jelent, amelyek a mesterségek oktatói és trénerei segítségére lesznek saját oktatási kompetenciák fejlesztésében, ami az IKT alapú innovatív oktatást jelenti, ugyanakkor hozzájárulnak szakmai pályájuk alakulásához is. A szakképzési modulok része az ECVET tantervnek és EQF szintnek megfelelő oktatási eszköz.

3. CRAFTS 3.0 Mobiltelefonos oktató applikáció

Ez az összetett mobiltelefonos applikáció elősegíti az újabb oktató-applikációk tervezését és létrehozását, melyek által az oktatók és trénerek megtervezhetik és létrehozhatják saját innovatív applikációikat. Ez a folyamat segíti őket a szakmai fejlődésben, kompetenciák megszerzésében az IKT alapú oktatás terén, hiszen részt vesznek a tanulást célzó oktatási folyamatok tervezésében, elképzelve, megtervezve és kivitelezve saját oktató applikációikat.

4. CRAFTS 3.0 Többnyelvű e-learning platform

Ez az interaktív online szolgáltatás az információkhoz, eljárásokhoz és módszerekhez való hozzáférést biztosít az oktatási folyamat szereplőinek és azok menedzsmentje számára. Az e-learning platform az új digitális pedagógia alapján létrehozott IKT alapú online előadások módszertani-oktatói koncepciójának kínál felületet európai szinten a mesterségek terén zajló szakmai továbbképzések rendjén.

A többnyelvű e-learning platform célja:

  • Az IKT alapú innovatív módszerekről szóló online előadások beillesztése a mesterségek oktatására vonatkozó szakmai továbbképzések menetébe, mely előadásokat a szakképzési modulok során fejlesztenek ki
  • E szektorban tevékeny oktatók és trénerek számára hozzáférést biztosítani az online előadásokhoz
  • Az oktatók, trénerek segítése abban, hogy létrehozzanak és kezeljenek új e-learning modulokat, amelyeket a mesteremberek elvárásai alapján dolgoznak ki
  • A mesteremberek számára hozzáférést biztosítani az e-learning modulokhoz

5. CRAFTS 3.0 Mobiltelefonos oktató applikáció-csomag

A saját arculattal rendelkező innovatív telefonos applikáció-csomag célja a mesterségek oktatói és trénerei szakmai fejlődésének támogatása abban, hogy az IKT alapú innovatív oktatás terén szerezzenek kompetenciákat. A projektben részt vevő oktatók és trénerek kidolgozzák és létrehozzák ezeket az applikációkat az oktató applikáció (IO.3) segítségével, alkalmazva annak tartalmát intézményük és felhasználóik, azaz a mesteremberek elvárásaihoz.

6. A mesterségek oktatása terén használatos IKT alapú innovatív oktatási-tanulási módszerek elismertetését, akkreditálást szolgáló útmutató

Ez az útmutató az elismertetésre, akkreditációra vonatkozó javaslatokat tartalmazza a politikai, oktatási, társadalmi intézmények vagy a szakmai továbbképzést biztosító vagy közvetítő intézmények számára. Olyan eszköz, amely hatékonyabbá teszi az európai, IKT-n alapuló innovatív oktatási-tanulási folyamatokkal kapcsolatos politikák elismertetését, akkreditálását.

PARTNEREK

FOACAL – Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León

INFODEF – Intézmény a Fejlődésért és Továbbképzésért

RINOVA Limited

DANMAR Computers LLC

DIMITRA Education & Consulting

CEARTE – Kézművességet oktató szakmai központ

Transylvania Trust Alapítvány

INNOQUALITY Systems Limited