Transylvania Trust

Crafts 3.0 – Sprijinirea tranziției la era digitală a formatorilor şi trainerilor meseriilor tradiționale

Meseriile, meșteșugurile joacă un rol important în depășirea crizelor economice, dar și pe planul formării profesionale.

Noua generație a tehnologiei și instrumentelor, a mașinilor de înaltă precizie, ca imprimanta 3D, transformă și orientează domeniul artelor aplicate și a meseriilor, meșteșugurilor spre o nouă etapă digitală. Pentru coordonarea acestei transformări Europa are nevoie de formatori şi traineri cu abilitate manuală, cunoscători ai tehnicilor tradiționale, cu competențe şi resurse necesare pentru a integra mijloacele digitale într-o practică a formării şi învățării inovative, bazată pe tehnologia informației şi a comunicării (TIC).

Scopul proiectului CRAFTS 3.0 este sprijinirea dezvoltării profesionale a formatorilor şi trainerilor meseriilor tradiționale în tranziția spre era digitală prin creșterea competenței pedagogice şi educaționale în domeniul formării profesionale inovative, prin metode şi mijloace bazate pe tehnologia informației şi comunicării.

Crafts 3.0 pregătește formatorii şi trainerii să adapteze practica lor de predare noilor generații de mijloace, metode şi mașini digitale, precum imprimanta 3D, cutting plotter, CNC sau tăiere, gravură cu laser.

OBIECTIVE ŞI GRUPURI ŢINTĂ

 1. Completarea lipsurilor privind formarea competențelor de predare bazate pe TIC ale formatorilor şi trainerilor de meserii în Europa și adaptarea acestora la noile tehnologii digitale
 2. Definirea competențelor, cunoștințelor şi abilităților formatorilor şi trainerilor necesare aplicării metodelor de predare-învățare inovative şi elaborarea mijloacelor adecvate recunoașterii competențelor şi sprijinirea mobilității prin Europa
 3. Formarea formatorilor şi trainerilor în folosirea şi proiectarea propriilor aplicații de învățare ce vor fi folosite la cursurile proprii prin aplicarea învățării inovative şi prin mijloacele proiectului
 4. Instruirea formatorilor şi trainerilor să creeze şi administreze propriul curs e-learning în meserii şi meșteșuguri specifice împreună cu studenții prin oferirea unor cursuri inovatoare de e-learning și a unor noi resurse educaționale pe baza metodelor TIC, aplicate meseriilor tradiționale.
 5. Crearea unui instrument nou pentru sprijinirea dezvoltării politicilor de certificare şi acreditare a metodelor de predare inovative bazate pe TIC în formarea profesională a sectorului meseriilor şi meșteșugurilor din Europa.

Utilizatorii vizați de produsele şi metodologia proiectului sunt formatorii şi trainerii meseriilor tradiționale. Proiectul îi va ajuta în dezvoltarea competențelor de predare inovativă în procesul de formare profesională prin mijloace şi metode TIC şi în dezvoltarea lor profesională prin tranziția la era digitală.

Formatorii şi trainerii meseriilor tradiționale din Grecia, Portugalia, România, Spania şi Regatul Unit vor coordona şi implementa procesul de testare şi evaluare  a produselor realizate în cadrul proiectului în contexte reale pe parcursul etapei pilot a proiectului.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt meșterii, în special cei care doresc să participe la formarea şi dezvoltarea competențelor lor profesionale.

REZULTATELE PROIECTULUI

 • Curriculumul european ECVET a  metodelor de predare-învățare în formarea profesională din sectorul meseriilor tradiționale

Curriculumul ECVET definește şi cartografiază competențele, cunoștințele şi abilitățile necesare formatorilor şi trainerilor de meserii tradiționale pentru a folosi metode de predare-învățare bazate pe inovație şi TIC în formarea profesională a acestui sector. Mai mult, curriculumul va facilita şi va dezvolta transferul rezultatelor de învățare din acest proces educațional la nivel național şi european

 • Module de formare în metode de predare-învățare bazate pe TIC în formarea profesională a sectorului meseriilor

Acest rezultat constă într-un set de module de formare care sprijină formatorii şi trainerii meseriilor tradiționale în dezvoltarea competențelor de predare în domeniul educației inovatoare prin TIC, dezvoltându-și în același timp şi propria carieră. Modulele de formare includ materiale educaționale inovatoare conforme curriculumului ECVET şi în corespondență cu nivelul EQF adecvat.

 • CRAFTS 3.0 Aplicație mobilă instructivă de învățare

Această aplicație complexă de telefonie mobilă facilitează designul şi crearea noilor aplicații de învățare, prin care formatorii şi trainerii pot proiecta şi co-crea propria lor aplicație inovativă care ajută şi dezvoltarea lor profesională, a competențelor lor în domeniul educației prin TIC, implicându-se în designul proceselor educaționale orientate spre învățare, conceptualizând, proiectând şi testând propriile aplicații de învățare.

 • CRAFTS 3.0 Platformă e-learning în mai multe limbi

Acest set online de servicii interactive asigură accesul la informații, mijloace şi resurse pentru sprijinul procesului educațional şi al managementului. Platformele de e-learning asigură conceptul metodologic-didactic al cursurilor online bazate pe noua pedagogie digitală şi curriculumul inovativ a metodelor de predare-învățare prin TIC în domeniul formării profesionale a sectorului meseriilor şi meșteșugurilor din Europa.

Platforma e-learning în mai multe limbi dorește:

 • Integrarea unui curs online despre metodele de predare-învățare inovatoare bazate pe TIC în domeniul formării profesionale a sectorului meseriilor şi meșteșugurilor tradiționale, dezvoltate pe baza modulelor de formare
 • Asigurarea accesului la aceste cursuri online a formatorilor şi trainerilor din domeniu
 • Sprijinirea formatorilor şi trainerilor în crearea şi administrarea unor noi module de e-learning adaptate cerințelor meșterilor

Asigurarea accesului pentru meșteri la aceste module de e-learning specifice

 • CRAFTS 3.0 Set de aplicaţii mobile de învăţare

Acest set de aplicații personalizate şi inovatoare de telefonie mobilă are ca scop sprijinirea dezvoltării profesionale a formatorilor şi trainerilor de meserii pentru a-și îmbunătăți competențele de predare în domeniul educației inovatoare prin TIC. Formatorii şi trainerii care participă la proiect vor elabora și genera aceste aplicații – utilizând aplicația mobilă instructoare de învățare APP (IO.3) – adaptându-le la nevoile și circumstanțele specifice ale organizațiilor și beneficiarilor lor: meșterii şi meșteșugarii.

 • Ghid pentru validarea, certificarea şi acreditarea metodelor inovatoare de predare-învățare prin TIC în domeniul formării profesionale a sectorului meseriilor şi meșteșugurilor tradiționale

Acest document de referință include recomandările pentru validarea, certificarea şi acreditarea pentru instituțiile politice, educaționale, sociale pentru cei care oferă perfecționare sau formare profesională şi alte organe intermediare. Ghidul a fost conceput ca un mijloc eficient pentru sprijinirea procesului de recunoaștere, certificare şi  acreditare a politicilor legate de metodele inovatoare  de predare-învățare bazate pe TIC în formarea profesională a sectorului meseriilor şi meșteșugurilor din Europa.

PARTENERI

FOACAL – Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León

INFODEF – Instituția pentru Promovarea Dezvoltării şi Formării

RINOVA Limited

DANMAR Computers LLC

DIMITRA Education & Consulting

CEARTE – Centru de Formare Profesională în Artizanat

Fundaţia Transylvania Trust

INNOQUALITY Systems Limited