Transylvania Trust

Beszámoló a 2023-as Épített örökség helyreállító szakképző programról a bonchidai Bánffy-kastélyban

2023-ban összesen három Épített örökség helyreállító szakképző programot tartottunk a bonchidai Bánffy-kastélyban, az első táborra áprilisban, a másik kettőre pedig augusztusban került sor.

Az első, tavaszi táborban olyan építőipari szakmunkások vettek részt, akik szeretnének elhelyezkedni a műemlékhelyreállítás területén. E tavaszi tábor esetében főként a gyakorlati oktatásra, azon belül pedig a boltozathelyreállításra fektettük a hangsúlyt. A munka négy tapasztalt gyakorlati oktató vezetésével folyt.

Az augusztusi táborok kivált egyetemi hallgatóknak (építészek, építőmérnökök, tájépítészek, régészek, művészettörténészek stb.) és az építőiparban dolgozóknak szóltak, de szívesen fogadtunk más területről érkező érdeklődőket is. A nyári táborokban négyféle gyakorlati műhelymunkán lehetett részt venni: kőműves, ács, asztalos és díszvakolás.

 

A két augusztusi tábor esetében az első napot kizárólag az elméleti oktatásnak szenteltük, amely során a résztvevők megismerhették a kastélyban zajló, több, mint két évtizede tartó szakmai program múltját, megismerhették a kastély történelmét és építészeti fejlődését, valamint különböző előadásokat hallgathattak a kulturális örökség védelméről (örökségvédelmi és -helyreállítási alapelvek, műszaki, régészeti, városi, mérnöki stb. szempontok). Az előadásokat hazai és külföldi (Egyesült Államok) szakemberek tartották angol nyelven, tekintettel a táborok nemzetközi jellegére.

A program keretében a diákok egy tanulmányi kiránduláson is részt vettek. Ellátogattak a tordai sóbányához, megnézték Torockót és a torockószentgyörgyi várat, valamint a széki református templomot, és sétáltak a széki nádasban.

 

A tábor végén a résztvevőket egy írásbeli vizsga alapján kiértékelték, akik pedig teljesítették az elvárt kritériumokat, elismerő tanúsítványt kaptak. Ugyanakkor, a diákok meglátogatták mind a három műhelyt, ahol bemutatták egymásnak a tábor alatt végzett munkát.

2023-ban 10 különböző országból összesen 67 személy vett részt a táborokban.

 

Támogató: a romániai Nemzeti Kulturális Alap (AFCN)

“A projekt nem feltétlenül képviseli az AFCN álláspontját. Az AFCN nem felel a projekt tartalmáért, eredményeinek felhasználási módozataiért. Mindezekért teljes mértékben a támogatás kedvezményezettje felel.”