Transylvania Trust

Raport de activitate despre taberele de specializare în reabilitarea patrimoniului construit de la Castelul Bánffy din Bonțida în 2023

În decursul anului 2023 s-au realizat la Castelul Bánffy de la Bonțida trei tabere de specializare în reabilitarea patrimoniului construit, prima în aprilie, iar celelalte în august.

Prima tabără de specializare în reabilitarea patrimoniului construit a fost destinată în special acelor muncitori din industria construcțiilor care doresc să se specializeze în domeniul restaurării monumentelor istorice, având caracter pur practic și operând un singur atelier: cel de zidărie, având ca instructori patru traineri de practică cu experiență vastă în domeniu.

Celelalte două tabere de specializare în reabilitarea patrimoniului construit au fost destinate în special studenților (arhitecți, ingineri constructori, peisagiști, arheologi, istorici de artă etc.), precum și muncitorilor din industria construcțiilor sau altor persoane interesate. În cadrul celor două tabere au fost organizate patru tipuri de ateliere practice: zidărie, dulgherie, tâmplărie și tencuire decorativă.

În cadrul celor două tabere de vară, prima zi a fost destinată instruirii teoretice, timp în care s-a prezentat programul ce se desfășoară la castel deja de mai mult de două decenii, s-a schițat istoria și evoluția arhitecturală a castelului, respectiv s-au ținut prelegeri pe diverse teme legate de protecția patrimoniului construit (principii de conservare și restaurare, aspecte tehnice, arheologice, urbanistice, inginerești etc. ale protecției patrimoniului). Prelegerile au fost susținute de specialiști din țară și străinătate (SUA), în limba engleză, având în vedere caracterul internațional al celor două tabere.

Programul a inclus și câte o excursie de studiu, când participanții au vizitat Salina de la Turda, satul Rimetea, cetatea medievală din Colțești, precum și biserica reformată și Stufărișul de la Sic.

 

La sfârșitul atelierelor a avut loc evaluarea participanților și vizitarea punctelor de lucru, unde participanții au prezentat colegilor din celelalte ateliere intervențiile efectuate de-a lungul celor două săptămâni. Cei care au atins standardul de cunoștințe impus de program, au primit certificate.

În anul 2023 taberele au avut în total 67 de participanți din 10 țări diferite.

 

Co-Finanțator:  Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)

„Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”