Transylvania Trust

A CRAFTS 3.0 projekt eredményeiről

A  CRAFTS 3.0 projekt eredményeit népszerűsítő eseményre került sor 2020. július 27-én a bonchidai Bánffy-kastélyban. Az Európai Unió Erasmus+ programja által támogatott projekt célja a hagyományos mesterségeket oktatók és trénerek szakmai fejlődésének támogatása a digitális korszakhoz való felzárkózásukban pedagógiai kompetenciáik fejlesztése által az IKT-n alapuló innovatív módszerek és eljárások révén.

A partnerségben megvalósuló projekt általános ismertetése után sor került az e-learning keretrendszer bemutatására. Ez, a projekt tevékenységei során kidolgozott keretrendszer egy Google Classroom, amely az online tanulás lehetőségeit teremti meg és interaktív módon tájékoztat a hagyományos építőmesterségekről, a használt építőanyagokról, módszerekről, helyreállítási technikákról. A projektben résztvevő mester- és szakemberek 5 online kurzust dolgoztak ki, amelyek a bonchidai Bánffy-kastélyban nyaranta megszervezett műemlékvédelmi szakképző táborokban alkalmazott gyakorlati tudást hivatottak elméleti információkkal kiegészíteni.

Egy mobiltelefonos applikáció is elkészült, amelyet a tanulási folyamat során használnak majd az oktatók, trénerek és diákok.

Az esemény résztvevői megtekinthették az online keretrendszer tartalmait.

A projekt eredményei közé tartozik egy a szakmai továbbképzésben használt IKT (információs és kommunikációs technológia) alapú oktatási-tanulási módszerekre vonatkozó, a mesterségek oktatását célzó európai ECVET tanterv, illetve e módszerek elismertetését, akkreditálást szolgáló útmutató, amely hatékonyabbá teszi az európai, IKT-n alapuló, a mesterségbeli tudás közvetítését szolgáló innovatív oktatási-tanulási folyamatokkal kapcsolatos politikák elismertetését, akkreditálását.

Projektvezető: FOACAL, Spanyolország

Partnerek:

INFODEF, Spanyolország

RINOVA Limited, Egyesült Királyság

DANMAR Computers LLC, Lengyelország

DIMITRA Education & Consulting, Görögország

CEARTE, Portugália

Transilvania Trust Alapítvány, Románia

INNOQUALITY Systems Limited, Írország

A projekt (2017-1-ES01-KA202-038435) támogatója az Európai Bizottság az Erasmus + program által.