Transylvania Trust

Eveniment de multiplicare a rezultatelor proiectului CRAFTS 3.0

În data de 27 iulie 2020 a avut loc la Castelul Bánffy din Bonțida evenimentul de promovare a proiectului european CRAFTS 3.0 cofinanțat de programul Erasmus+. Scopul proiectului este sprijinirea dezvoltării profesionale a formatorilor şi trainerilor meseriilor tradiționale în tranziția spre era digitală prin creșterea competenței pedagogice şi educaționale în domeniul formării profesionale inovative, prin metode şi mijloace bazate pe tehnologia informației şi comunicării.

După prezentarea proiectului derulat în parteneriat, a fost lansată platforma e-learning, un Google Classroom în limba română, care oferă posibilitatea de a învăța online despre materiale și metode tradiționale de restaurare folosite de meșterii constructori. Platforma conține o serie de 5 cursuri realizate de meșterii și specialiștii care s-au implicat în proiect. Cursurile vin în completarea cunoștințelor și abilităților practice aplicate în taberele de restaurare organizate anual la Castelul Bánffy din Bonțida.

A fost prezentată și aplicația mobilă CRAFTS 3.0 dezvoltată în cadrul proiectului, care va poate fi utilizată pe parcursul procesului de învățare, facilitând comunicarea dintre traineri, formatori și cursanți.

Participanții evenimentului au avut posibilitatea de a testa platforma e-learning și a accesa cursurile online.

Printre rezultatele proiectului se numără curriculumul european ECVET a  metodelor de predare-învățare în formarea profesională din sectorul meseriilor tradiționale elaborat de parteneriatul proiectului și un ghid pentru validarea, certificarea şi acreditarea metodelor inovatoare de predare-învățare prin TIC (tehnologia informației şi comunicării) în domeniul formării profesionale a sectorului meseriilor şi meșteșugurilor tradiționale, care este conceput ca un mijloc eficient pentru sprijinirea procesului de recunoaștere, certificare şi  acreditare a politicilor legate de metodele inovatoare  de predare-învățare bazate pe TIC în formarea profesională a sectorului meseriilor şi meșteșugurilor din Europa.

Liderul proiectului: FOACAL, Spania

Parteneri :

INFODEF, Spania

RINOVA Limited, Regatul Unit

DANMAR Computers LLC, Polonia

DIMITRA Education & Consulting, Grecia

CEARTE, Portugalia

Fundaţia Transilvania Trust, România

INNOQUALITY Systems Limited, Irlanda

Proiectul (2017-1-ES01-KA202-038435) este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +.