Transylvania Trust

Activități / Ziua Patrimoniului Arhitectural Industrial Pentru Copii

Bucureşti
Copiii bucureşteni au participat la Atelierul de arheologie industrială pentru copii, organizat de Asociaţia pentru Arheologie Industrială / AIR. Împreună cu membrii AIR copiii au făcut o vizită la Muzeul Naţional Tehnic prof. ing. Dimitrie Leonida. Observând exponatele Muzeului, copiii au fost familiarizaţi cu conceptele de arheologie industrială, patrimoniu industrial. S-au făcut numeroase referiri asociative şi comparative la cunoştinţele lor generale despre patrimoniu, ştiinţă şi tehnică. Totodată li s-au prezentat obiective de patrimoniu industrial din Bucureşti – Uzina Electrică Filaret, Fabrica de Bere Bragadiru, Gara Filaret şi Vama Antrepozite pentru a li se stimula interesul pentru aceste ansambluri industriale, importante atât pentru arhitectura şi valoarea lor tehnică şi istorică, cât şi din punct de vedere al semnificaţiei lor culturale.

Județul Maramureş
Ziua Patrimoniului Arhitectural Industrial pentru copiii din Baia Mare s-a desfăşurat în incinta Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, fosta monetărie din Baia Mare, clădire inclusă pe „Lista naţională a monumentelor istorice”, fiind un monument reprezentativ pentru municipiu şi pentru judeţul Maramureş.
Partenerii de dialog au fost cei 28 de elevi ai clasei a IV-a A, învăţător Maria Dragoş, de la Şcoala cu clasele I-VIII „George Coşbuc” din Baia Mare.
Prin această activitate proiectul a fost un punct de întâlnire între specialiştii din muzeu şi cei mici, activitatea fiind concepută şi percepută ca un lanţ între lumea riguroasă a cercetării şi cea a tinerilor, prin introducerea lor în demersul ştiinţific şi în lumea, relativ nouă, a domeniului de „arheologie industrială”.

În prima parte a acestei activităţi li s-a oferit elevilor un set de informaţii de specialitate privind termenii de „arheologie industrială” şi patrimoniul mobil şi imobil, precum şi importanţa restaurării, conservării şi valorificării acestora. Pe tot parcursul activităţii, informaţia teoretică a fost susţinută de imagini, printr-un slide-show Power Point, cu o serie de clădiri din judeţul Maramureş, din diferite zone, care ar putea face parte din categoria de „patrimoniu arhitectural industrial”: Logoda din Cavnic, clădirea actualului Muzeu de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, Centrul Minier din localitatea Baia Sprie, Fabrica de Păr Plast din localitatea Sighetu Marmatiei, etc.

Partea a doua a activităţii a avut un caracter interactiv, elevii primind un chestionar conţinând cinci întrebări legate de subiectul activităţii şi, cu îndrumarea lectorului şi a doamnei învăţătoare, răspunsurile au cuprins cunoştinţele proaspăt dobândite.
Scopul educativ al acestei activităţi a fost completat de cel spectaculos prin vizitarea expoziţiilor muzeului, cu accent pe ansamblul arhitectural în care, odinioară, a funcţionat monetăria din Baia Mare.
Logistica şi punerea în practică a acestei activităţi a fost coordonată de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş în parteneriat cu Asociaţia Democratică a Tinerilor Maghiari din Baia Sprie – MADISZ.

Județul Cluj
Copii, fiind cei care vor trebui să „aibă grijă” de patrimoniul arhitectural industrial, şi pentru a-i conştientiza de importanţa acestuia, trebuie să fie implicaţi de mici în activităţi comunitare.

Programul extraşcolar organizat – pentru câte 25 de elevi din patru şcoli ale judeţului – cu ocazia Zilei Patrimoniului Arhitectural Industrial a pus accent pe interactivitate. Astfel, istoria a fost „trăită” prin scenete de teatru jucate de copii, prin anecdote, folosindu-se de clădiri, meserii, şi personaje caracteristice temei. S-au proiectat imagini de epocă, picturi şi fotografii. Copiilor li s-a cerut desenarea unei clădiri care face parte din patrimoniul arhitectural industrial, astfel verificând înţelegerea conceptului cu care s-au familiarizat într-o ambianţă extraşcolară, respectiv, evaluând sensibilitatea lor privind mediul istoric, datoria protejării şi întreţinerii patrimoniului arhitectural industrial şi participarea la astfel de programe. Ziua a fost îmbogăţită cu jocuri şi dansuri renascentiste. Totodată, elevii au avut posibilitatea reflexiei asupra programului la care participau prin completarea unui test referitor la organizarea, conţinutul ştiinţific şi relevanţa acestuia, la atitudinea trainerilor, adăugând şi observaţii, impresii personale după o zi specială petrecută în Castelul Bánffy din Bonţida.

Județul Sibiu
Elevii şcolii cu clasele I-VIII. nr. 7 din Mediaş erau invitaţii Zilei Patrimoniului Arhitectural Industrial din judeţul Sibiu, organizat la data de 25 octombrie 2010.
Un număr de 29 de copii au participat la acest eveniment extraşcolar. Au vizitat oraşul Copşa Mică, situat la 12 km de Mediaş, unde primarul localităţii le-a prezentat zona de exploatare a gazului. Copiii au văzut colosul industrial al sitului, starea lui de degradare. După vizită, la Centrul de Documentare şi Informare pentru Gaze Naturale Mediaş au fost familiarizaţi cu conceptul de patrimoniu industrial arhitectural, au ascultat prezentări multimedia legate de importanţa şi valorificarea acestui tip de patrimoniu în străinătate, aflând detalii şi despre situaţia din România, despre potenţialul turistic al zonei din acest aspect, respectiv informaţii despre ce s-ar fi putut face şi nu s-a făcut la Copşa Mică. Astfel copiii şi-au îmbogăţit cunoştinţele despre regiunea în care trăiesc. Le-a fost prezentat şi istoria exploatării de gaz din zona Mediaş, de ex. cum s-a descoperit gazul din această regiune. Prin completarea unui formular, elevii puteau să-şi prezinte cunoştinţele din domeniu şi îşi puteau exprima interesul faţă de noi situri de patrimoniu industrial, denumindu-le sau desenându-le. Cu ajutorul formularului trainerii au verificat eficienţa iniţierii copiilor în cunoştinţe şi domenii specializate, iar organizarea acestei interesante activităţi în afara şcolii a primit un feed-back pozitiv şi din partea profesorilor acestor elevi.