Transylvania Trust

Activități / Conferinţă internaţională

Conferinţa internaţională organizată de Fundaţia Transylvania Trust cu titlul Valorificarea patrimoniului arhitectural industrial din România a avut loc la Cluj în zilele de 25 şi 26 noiembrie 2010. După înregistrarea a aproape 100 de participanţi şi deschiderea festivă a evenimentului, Irina Iamandescu, preşedinta Asociaţiei pentru Arheologie Industrială a ţinut o prelegere provocatoare despre această misiune imposibilă în România. Hegedüs Csilla, directoarea executivă a Fundaţiei Transylvania Trust prin prezentarea detaliată a proiectului „Parteneriat pentru valorificarea patrimoniului arhitectural industrial” ilustra obiective şi realizări foarte inspirative. După prezentarea situaţiei patrimoniului industrial din judeţul Cluj cu situri foarte interesante, dar victime ale demolărilor sau extinderilor, au urmat studii de caz din Marea Britanie, Norvegia, Scoţia şi Ungaria, legate de aprecierea pozitivă a acestui patrimoniu în ţările Europei de Vest, chiar şi prin aspectul reciclării energiei, iar în final din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului o comunicare despre turismul cultural din România.

A doua zi a conferinţei cuprindea vizite pe sit (Fabrica de Bere din Turda, Moara Castelului Bánffy la Bonţida) unde au fost prezentate şi dezbătute – şi prin participarea activă a celor prezenţi la conferinţă – posibilităţi de valorificare, respectiv proiectul de revitalizare şi stadiul de restaurare, conservare al Morii de la Bonţida. Lucrările conferinţei s-au închis cu o dezbatere generală despre cele auzite şi văzute în cele două zile, cuprinzând şi unele propuneri privind mobilizarea autorităţilor locale în reabilitarea şi refuncţionalizarea siturilor industriale; misiunea de valorificare a patrimoniului industrial, posibilă prin viitoare parteneriate între fundaţii, asociaţii, dar şi între universităţi (de exemplu, prin introducerea ca disciplină opţională a arheologiei industriale în învăţământul superior specializat).

Poster