Uniunea Europeana prin Ministerul Integrarii Europene, România, PHARE 2002 – Dezvoltarea resurselor umane

Titlul proiectului
Specializarea forţei de muncă din industria construcţiilor în reabilitare în vederea creşterii competitivităţii

Aplicant
Fundaţia Transylvania Trust

Locul de desfăşurare a proiectului
Castelul Bánffy, Bonţida, România. Cu meseriaşi din Gherla, Bistriţa, Baia-Mare, Turda, Dej

Costul total eligibil al proiectului
93.750 Euro

Suma solicitată şi % din costul total al proiectului
75 000 euro, 80% din costul total

Scopul proiectului (obiective şi justificare)

Obiectiv(e) general(e)
Dezvoltarea abilităţilor forţei de muncă din industria construcţiilor pentru a deveni mai adaptabilă cererii pieţei de muncă şi pentru a contribui la bunăstarea şi coeziunea socială a zonei.

Obiectiv special
Asigurarea de personal specializat pentru satisfacerea cererii pieţei muncii în domeniul reabilitării monumentelor istorice.
Înainte de 1989, sub regimul comunist, întreţinerea şi repararea mediului construit istoric era descurajată în mod activ în România. Muncitorii calificaţi şi specialiştii învaţă predominant despre tehnici şi materiale moderne, aşadar cunoaşterea tehnicilor tradiţionale se pierde. Aceste motive constituie un obstacol în calea dezvoltării industriei construcţiei de monumete respectiv în renovarea monumetelor istorice din cauza faptului că activitatea forţei de muncă se limitează mai ales la construcţii noi, nefiind familiar cu tecnicile de reabilitare a clădirilor istorice. Această deficienţă a fost identificată în mediul industriei construcţiilor şi este tratată ca o constângere.

Grupul ţintă & justificare
Grupul de ţintă a proiectului reprezintă acei muncitori din industria construcţiilor, care au deja experienţă în acest domeniu. O altă categorie a grupului ţintă este compus din cei care au o experienţă similară, nu sunt angajaţi, dar care doresc să lucreze în acest domeniu, iar prin specializare şansele lor de angajare ar creşte considerabil. Proiectul contribuie la specializarea a 60 de muncitori constructori în reabilitarea monumentelor istorice.
Proiectul răspunde direct cererii identificate în industria de construcţii şi a pieţei muncii asociate acesteia. Specializarea propusă va adresa direct lipsa de specializare în domeniu.

Activităţile principale ale proiectului
Activităţile se desfăşoară în trei mari domenii:

  • specializarea teoretică şi practică a muncitorilor susţinută de profesori din universităţile de renume din Marea-Britanie şi din România;
  • renovarea casteului Bánffy din Bonţida reprezintă specializare practică, care asigură – în strânsă legătură cu munca – instruirea pe termen lung a participanţilor;
  • achiziţionarea de mobilier, echipamente, computere necesare instruirii.

Durata proiectului
Durata proiectului va fi de 9 luni.

Plan de activitate & etapele proiectului

Activitate 1.:

  • Specializarea a 60 muncitori calificaţi în reabilitarea patrimoniului construit
  • Preparare în lunile 1, 2, 3, 4, 6 şi 8.
  • predare în lunile 5, 7 şi 9.

Activitate 2.:

  • Reparaţii, renovări pentru sediul proiectului
  • Lunile 1, 2, 3 şi 4.

Activitate 3.:

  • Achiziţionarea de mobilier, echipamente, computere, necesare instruirii
  • Lunile 1, 2, 3 şi 4.

Rezultatele aşteptate şi impactul proiectului (indicatori măsurate)
Specializarea a cel puţin 50 de muncitori în reabilitarea patrimoniului construit.
Cresc şansele de angajare / căutarea unui nou loc de muncă a muncitorilor, care iau parte la specializare.
Firmele de construcţii sunt beneficiarii direcţi pentru că vor avea personal calificat în reabilitarea patrimoniului construit şi vor putea participa la licitaţii de lucrări în reabilitare.

Experienţa în derularea unor proiecte similare şi capacitate managerială
Fundaţia Transilvania Trust în colaborare cu Institute of Historic Building Conservation (IHBC) organizează din 2000 programe de specializare în reabilitarea patrimoniului construit. Echipa care va derula proiectul are experienţă vastă în managementul proiectelor similare. Realizarea proiectelor s-a efectuat cu ajutorul guvernului României şi a altor fundaţii.