Revitalizarea castelului Bánffy, Bonţida, România – Centru de specializare în reabilitarea patrimoniului construit

Introducere
România dispune de un patrimoniu construit bogat şi deosebit, grav neglijat în timpul anilor de comunism. Începând din 1977, când Comisia Monumentelor Istorice a fost desfiinţată, patrimoniul său cultural a ajuns într-o stare de deteriorare precară.
Transylvania Trust, împreună cu Institute for Historic Building Conservation (IHBC), Ministerul Culturii din România şi British Council, a identificat o modalitate de redresare a acestui echilibru, prin reabilitarea uneia dintre cele mai importante monumente istorice din Transilvania, şi în acelaşi timp utilizarea sa în scopul specializării unei noi generaţii de muncitori calificaţi în meserii tradiţionale, care îşi va folosi noua calificare în toate regiunile României şi în ţările Bazinului Carpatin. Proiectul se va desfăşura la Castelul Bánffy de la Bonţida. Cunoscut odinioară ca Versailles-ul Transilvaniei, Castelul Bánffy este una din cele mai însemnate castele din România, care datorită stării sale precare a fost inclus pe lista World Monument Watch cu Cele Mai Periclitate 100 de Situri din Lume în 1999/2000.

Scopul proiectului este reabilitarea unei clădiri de importanţă internaţională în beneficiul patrimoniului cultural al României, şi crearea unui Centru de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit permanent, care să întâmpine o necesitate esenţială identificată.

Activităţi planificate

 1. Reabilitarea uneia dintre clădirile principale ale Castelului (clădirea Miklos) pentru crearea unui Centru Internaţional de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit, împreună cu reabilitarea zonei de protecţie a Castelului. Intervenţiile de urgenţă necesare pentru securizarea stabilităţii sale structurale şi a rezistenţei sale la intemperii au fost întreprinse în 2003 cu fonduri obţinute de la World Monuments Fund. Prin continuarea lucrărilor de consolidare şi reabilitare care urmează să fie efectuate se vor crea facilităţi pentru săli de seminar, laborator, bibliotecă, spaţii de cazare pentru cursanţi, respectiv servirea mesei. Zona de protecţie a Castelului va fi reabilitată prin îmbunătăţirea mediului natural înconjurător.
 2. Implementarea Programului Internaţional de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit, BHCT 2004.
  Cursanţii se vor specializa în tehnologia reabilitării aferentă meseriilor cum ar fi dulgheri, zidari, şi pietrari prin module teoretice şi practice. Acesta va deveni de asemenea un centru de studii practice pentru universităţile care organizează cursuri universitare şi postuniversitare pentru arhitecţi, ingineri constructori, arheologi, istorici de artă şi arhitecţi peisagişti.
 3. Diseminarea informaţiilor, împărtăşirea cunoştinţelor şi a experienţei: proiectul şi rezultatele sale vor fi prezentate la conferinţa anuală organizată de Institute for Historic Building Conservation (IHBC), respectiv la universitatea de vară privind patrimoniul cultural, din Eger.
  Se va realiza şi prezenta o expoziţie mobilă la Ministerul Culturii şi Cultelor din România, Oficiul Patrimoniului Cultural din Ungaria, British Council şi English Heritage, Marea Britanie, etc.
  Se va edita o publicaţie trilingvă (în limbile engleză, română şi maghiară) care va cuprinde prelegerile prezentate în cadrul modulului teoretic al Programului Internaţional de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit (BHCT), precum şi ghid privind reabilitarea monumentelor istorice.
 4. Organizarea Zilelor Culturale Bonţidene. Castelul va deveni şi un centru cultural regional important, găzduind prezentări şi spectacole de artă, conferinţe, unde comunitatea se va putea bucura de activităţi culturale într-un mediu al patrimoniului naţional unic din România. În acest context, Castelul va fi deschis publicului larg pentru promovarea activităţilor culturale.

Unde, Când, Pentru cât timp?

 1. Proiectul se va implementa la Castelul Bánffy de la Bonţida, în clădirea Miklos şi clădirea adiacentă a grajdului.
 2. Lucrările de reabilitarea se vor desfăşura între iulie 2004 şi iunie 2005.
 3. Specializarea muncitorilor calificaţi se va realiza în două module, fiecare de câte două săptămâni în mai şi august 2004.
 4. Diseminarea continuă a informaţiei se asigură prin expoziţii şi prezentări la conferinţe internaţionale, pe toată durata proiectului.

Obiectivele proiectului

 1. Reabilitarea Castelului Bánffy de la Bonţida ca un Centru Internaţional de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit, respectiv centru pentru activităţi culturale şi asociate.
 2. Crearea unui nucleu de profesionişti şi muncitori specializaţi ai căror cunoştinţe şi deprinderi vor contribui la dezvoltarea unei strategii naţionale de specializare în reabilitare în România.
 3. Crearea unui grup de muncitori specializaţi în meserii tradiţionale din domeniul construcţiilor.
 4. Îmbunătăţirea înţelegerii dintre muncitorii calificaţi şi specialişti.
 5. Asigurarea schimbului direct de cunoştinţe şi informaţii între Marea Britanie, România, şi ţările Bazinului Carpatin, respectiv şi la nivel inter-regional în România.
 6. Contribuirea la îmbunătăţirea nivelului de trai al comunităţii prin regenerare, înmulţirea locurilor de muncă locale şi a facilităţilor culturale.

Rezultate pe termen lung

 1. Prin acest proiect se va realiza reabilitarea clădirilor Castelului şi înfiinţarea unui centru de specializare, care să faciliteze reabilitarea monumentelor istorice peste tot în România şi ţările înconjurătoare.
 2. Proiectul va asigura regenerarea prin reabilitare, oferind locuri de muncă localnicilor şi o piaţă pentru serviciile şi materialele produse local. Acesta va crea diversitate în cadrul economiei locale şi o posibilitate de dezvoltarea a afacerilor locale. Aceste tendinţe au fost deja observate în primele faze de lucru.

Rolul co-organizatorilor
Proiectul va fi realizat de trei instituţii organizatoare, toate cu experienţă vastă în reabilitarea monumentelor istorice şi dezvoltarea patrimoniului cultural.

 1. Transylvania Trust va asigura managementul proiectului prin recrutarea specialiştilor şi a studenţilor români, toate proiectele şi autorizaţiile necesare pentru activităţile de reabilitare.
 2. Institute for Historic Building Conservation (IHBC) va asigura consultanţa şi supravegherea lucrărilor de reabilitare. Acesta va asigura experţii care să conducă specializarea şi va recruta specialişti britanici care vor conlucra cu maiştri localnici în specializarea cursanţilor.
 3. Oficiul Naţional al Patrimoniului Cultural, Ungaria va participa la programul de cercetare în scopul facilitării procesului de reabilitare, va recruta studenţi din Ungaria şi ţările vecine şi va asigura profesori şi experţi tehnici.

Beneficiarii

 1. Specialiştii implicaţi în reabilitarea monumentelor istorice, prin colaborarea şi schimbul de cunoştinţe şi experienţe la nivel internaţional.
 2. Economia locală; prin reabilitarea care conduce la regenerare implicând utilizarea serviciilor şi a materialelor locale.
 3. Comunitatea locală; prin înmulţirea locurilor de muncă şi posibilitatea de a participa la un program organizat al evenimentelor culturale.
 4. Castelul Bánffy; prin reabilitarea şi procesul de regenerare va deveni un centru educaţional şi cultural însemnat, ceea ce va asigura utilizarea şi durabilitatea sa pe viitor.
 5. Comunitatea Europei de Est la scară mai largă; prin diseminarea informaţiei de către cursanţi în cadrul comunităţilor lor locale.
 6. Cursanţii; prin dobândirea cunoştinţelor şi experienţei de specialitate. Cei mai buni cursanţi se vor întoarce la Castel în calitate de profesori în cadrul cursului.

Valoarea suplimentară şi colaborarea la nivel European

 1. Reabilitarea clădirilor istorice însemnate la nivel internaţional.
 2. Transferul experienţei Marii Britanii în domeniul reabilitării monumentelor istorice în beneficiul ţărilor din Bazinul Carpatin.
 3. Consolidarea colaborării dintre specialiştii şi profesioniştii români-maghiari şi englezi.
 4. Revigorarea meseriilor tradiţionale în domeniul construcţiilor în Bazinul Carpatin.