Transylvania Trust

Manual de specialitate pentru studenți și cursanți postuniversitari

Manual de specialitate pentru studenți și cursanți postuniversitari, realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca.
Grupul de țintă: studenții cursului postuniversitar de specializare în reabilitarea patrimoniului construit precum și studenţi participanţi la specializări asemănătoare ale Universităţii Babeş-Bolyai şi ale Universităţii Tehnice Cluj-Napoca.

Cuprins:
RUS-CACOVEAN, Cerințe de istoria artei
BUGÁR-MÉSZÁROS Károly, Funcționalitatea cetăților medievale din punct de vedere al stilului
de viață, privind cu precădere Transilvania și turnurile rezidențiale
Livia BUCȘA, Expertiza de biologia construcției
Bálint SZABÓ, Cerințe de structuri portante ale studiului de stare
KIRIZSÁN Imola, Șarpante istorice
FURU Árpád, Arhitectură rurală în Transilvania. Influențe, evoluții, zonificare
VAJDA József, Abordarea istorică a reprezentării clădirilor
GUTTMANN Szabolcs István, Reevaluarea centrelor istorice în perioada postmodernă
HEGEDÜS Csilla, Managementul protecției patrimoniului construit – introducere

Informații suplimentare: office@transylvaniatrust.ro