Transylvania Trust

Arhitectura rurală în Scaunul Odorhei

Autor: Furu Árpád,
afuru@transylvaniatrust.ro
Cluj, 2010.