Transylvania Trust

Arhitectura rurală în regiunea Călata

Autor: Furu Árpád
afuru@transylvaniatrust.ro
Cluj, 2007