Transylvania Trust

Valorificarea patrimoniul construit în folosul comunităţii – Bonţida, Castelul Bánffy

În România, în general, monumentul istoric nu are rol şi „misiune” în viaţa comunităţii. În ţările din vestul Europei sunt cunoscute „calităţile” patrimoniului construit, ca factor de creştere a calităţii vieţii prin dezvoltarea economică, socială, şi prin dezvoltarea cetăţeniei active în cadrul societăţii, contribuind la coeziunea comunităţii. În acelaşi timp nu se acordă atenţia cuvenită specializării în meserii tradiţionale, folosirea materialelor locale în restaurare, care ar putea contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii şi crearea unui grup de specialişti atât de necesar pentru protecţia patrimoniului cultural.

Scopul proiectului: Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare educaţional, cultural, social şi economic în folosul comunităţii – proiect pilot: Castel Bánffy, Bonţida.

Obiectivele programului:

 1. Folosirea patrimoniului construit ca „imbold” al comunităţii pentru coeziune socială, dezvoltarea economică, dialog intercultural şi inter-generaţii.
 2. Specializarea în meserii şi tehnici tradiţionale de construire
 3. Păstrarea patrimoniului imaterial – tradiţiile locale – prin implicarea tinerilor.
 4. Conştientizarea şi promovarea măsurilor indispensabile de protecţie şi valorificare a patrimoniului construit în rândul instituţiilor şi autorităţilor locale.
 5. Facilitarea accesului la cultură într-o zonă defavorizată
 6. Sensibilizarea opiniei publice legate de importanţa protejării patrimoniului cultural

Rezultate:

 1. Dezvoltarea cunoştinţelor instituţiilor şi autorităţilor locale despre valorificarea patrimoniului construit, ca factor al creşterii calităţii vieţii prin dezvoltarea durabilă regională bazată pe valori locale, şi aplicarea acestor cunoştinţe în programele de dezvoltare viitoare
 2. Creşterea numărului persoanelor specializate în meserii tradiţionale, atât la nivel local cât şi naţional, creşterea şanselor de angajare pentru persoane din categorii sociale defavorizate
 3. Conştientizarea importanţei monumentului istoric şi integrarea acestuia în viaţa comunităţii prin iniţiative ale comunităţii locale, asigurând protecţia acestuia pe termen lung
 4. Prosperarea vieţii culturale în sectorul rural, păstrarea tradiţiilor locale. Coeziune socială, interculturală şi interetnică în regiune

Descrierea strategiei de implementare şi a activităţilor cheie
Pentru a obţine rezultatele dorite este necesară o strategie bidirecţională:

 1. Crearea condiţiilor instituţionale şi profesionale necesare unei ample misiuni de protecţie a patrimoniului cultural
  Activităţi:

  • „Patrimoniul construit – imbold al comunităţii” – instruirea primarilor şi factorilor de decizie locală privind importanţa protejării şi modul de valorificare a patrimoniului construit în vederea dezvoltării durabile
  • Programul internaţional de specializare în reabilitarea patrimoniului construit-instruire în meserii tradiţionale prin folosirea monumentului istoric drept atelier pentru dezvoltarea profesională a studenţilor universităţilor de profil şi a tinerilor din regiune care provin din grupuri sociale defavorizate.
 2. Valorificarea patrimoniului construit în folosul societăţii – modalităţi de utilizare a monumentelor istorice, pentru a deveni factori de revitalizare a vieţii economice, sociale, culturale locale
  Activităţi:

  • Organizarea de evenimente culturale inovative în monumente istorice:
  • Organizarea de programe educaţionale pentru copii
  • Organizarea de programe pentru transmiterea tradiţiilor, facilitarea dialogului intercultural şi inter-generaţii

Parteneri:

 1. Şcoala Generală Bonţida
 2. Şcoala Generală Răscruci
 3. Primăria Bonţida
 4. Folkeuniversitetet I Fjellregionen

Durata proiectului: 20 luni.

Finanțator: EEA Grants (https://eeagrants.org/)