Transylvania Trust

Specializarea forţei de muncă din industria construcţiilor în reabilitare în vederea creşterii competitivităţii, 2004-2005

Înainte de 1989, sub regimul comunist, întreţinerea şi repararea mediului construit istoric era descurajată în mod activ în România. Muncitorii calificaţi şi specialiştii învaţă predominant despre tehnici şi materiale moderne, aşadar cunoaşterea tehnicilor tradiţionale se pierde. Aceste motive constituie un obstacol în calea dezvoltării industriei construcţiei de monumente respectiv în renovarea monumentelor istorice din cauza faptului că activitatea forţei de muncă se limitează mai ales la construcţii noi, nefiind familiar cu tehnicile de reabilitare a clădirilor istorice. Această deficienţă a fost identificată în mediul industriei construcţiilor şi este tratată ca o constrângere.

Obiectiv general
Dezvoltarea abilităţilor forţei de muncă din industria construcţiilor pentru a deveni mai adaptabilă cererii pieţei de muncă şi pentru a contribui la bunăstarea şi coeziunea socială a zonei.

Obiectiv special
Asigurarea de personal specializat pentru satisfacerea cererii pieţei muncii în domeniul reabilitării monumentelor istorice.

Grupul ţintă & justificare
Grupul de ţintă a proiectului reprezintă acei muncitori din industria construcţiilor, care au deja experienţă în acest domeniu. O altă categorie a grupului ţintă este compus din cei care au o experienţă similară, nu sunt angajaţi, dar care doresc să lucreze în acest domeniu, iar prin specializare şansele lor de angajare ar creşte considerabil.

Proiectul a contribuit la specializarea a 60 de muncitori constructori în reabilitarea monumentelor istorice.
Proiectul a răspuns direct cererii identificate în industria de construcţii şi a pieţei muncii asociate acesteia. Specializarea propusă a adresat direct lipsa de specializare în domeniu.

Activităţile s-au desfăşurat în trei mari domenii:

  • specializarea teoretică şi practică a muncitorilor susţinută de profesori din universităţile de renume din Marea-Britanie şi din România;
  • renovarea Casteului Bánffy din Bonţida reprezintă specializare practică, care asigură – în strânsă legătură cu munca – instruirea pe termen lung a participanţilor;
  • achiziţionarea de mobilier, echipamente, computere necesare instruirii.

Durata proiectului: 9 luni

Plan de activitate & etapele proiectului
Activitate 1.: Specializarea a 60 muncitori calificaţi în reabilitarea patrimoniului construit
Activitate 2.: Reparaţii, renovări pentru sediul proiectului
Activitate 3.: Achiziţionarea de mobilier, echipamente, computere, necesare instruirii

Rezultate:
Specializarea a cel puţin 50 de muncitori în reabilitarea patrimoniului construit.
Creșterea șanselor de angajare / căutarea unui nou loc de muncă a muncitorilor, care au participat la cursurile de specializare
Firmele de construcţii au fost beneficiari direcţi

Finanțator: Uniunea Europeană, Programul Phare