Transylvania Trust

Promovarea Patrimoniului Cultural Intangibil pentru Incluziune Socială și Cetățenie Activă, 2013-2015

Fundația Transilvania Trust între 01.10.2013 și 30.09.2015  a derulat un proiect internaţional, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul – cadru Cultura.

Co-organizatori: 

Institut du Patrimoine Wallon, La Paix Dieu, Belgium
   

Union Rempart, Franța

 

DESPRE PROIECT

Scopul proiectului a fost promovarea la nivel european a valorilor patrimoniului cultural intangibil aferente meseriilor de construcții tradiționale, prin consolidarea cetățeniei active, a cooperării între comunități și a relațiilor internaționale.

Proiectul a eficientizat valoarea meseriilor de construcții tradiționale prin promovarea relațiilor internaționale prin schimb de expertiză și practică. A fost implementat în mare parte la Centrul de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit (link heritagetraining.banffycastle.ro) de la Castelul Bánffy, Bonțida. Parteneriatul a implicat schimbul de meșteșugari între cele trei țări și a oferit o oportunitate de a promova meseriile tradiționale din Transilvania unei audiențe de nivel european. Programul a implicat, de asemenea, elevi din fiecare din cele trei țări în activități menite a le ajuta să înțeleagă importanța clădirilor istorice. Pe parcursul celor doi ani au fost implementate mai multe activități care implică atât artiști, cât și membrii ai publicului larg în promovarea importanței publicului nostru cultural european.

NEVOI SPECIFICE ABORDATE

Necesitatea de a îmbunătăți baza de învățământ în ceea ce privește specializarea în reabilitarea patrimoniului
Necesitatea de a extinde oportunitățile pentru grupurile dezavantajate
Insuficienta pregătire a specialiștilor duce la deficit în forța de muncă calificată
Nevoia de formare profesională a tinerilor, șomerilor, grupurilor defavorizate, a persoanelor în vârstă care doresc recalificare
Nevoia de conștientizare a valorii patrimoniului în dezvoltarea comunității
Nevoia de un dialog intercultural/internațional mai mare în tematica întreținerii și protecției patrimoniului, respectiv a dezvoltării comunității
Lipsa de apreciere a valorii patrimoniului intangibil în promovarea și dezvoltarea comunității

În fiecare dintre țările participante există o lipsă generală de meșteșuguri tradiționale capabile de a servi în mod corespunzător sectorul patrimoniului cultural, combinată cu o lipsă de pregătire aferentă în cadrul sistemului universitar ca o parte a formării profesionale și a cursurilor practice pentru meșteșugari. Aceasta se aplică la toate disciplinele din cadrul sectorului, în special celor în legătură cu abilitățile necesare pentru conservarea, promovarea și menținerea patrimoniului cultural diversificat al Europei. Pierderea acestui patrimoniu cultural este un obstacol serios pentru dezvoltarea comunității, mai ales în regiunile rurale. Neglijarea patrimoniului cultural din nefericire este foarte răspândită, parțial prin lipsa de cunoștințe și înțelegere a modului de abordare a problemei.

GRUPURI ȚINTĂ

Organizațiile și persoanele active în întreținerea, promovarea și gestionarea patrimoniului cultural construit. Aceasta va include arhitecți, ingineri constructori, proiectanți, istorici de artă, manageri, arheologi, studenți care urmează cursuri delegate de conservarea monumentelor în cadrul universităților, companii de conservare, meșteșugari, proprietari de clădiri istorice.
Grupuri interesați de ocuparea forței de muncă: persoane care doresc să-și schimbe profesia; persoane necalificate care doresc formare profesională, grupuri etnice dezavantajate care doresc ocuparea forței de muncă: elevii școlilor de construcții, care doresc să facă practica profesională.
Elevi din grupurile de vârstă: 8 – 12 ani și 13 – 18 ani
Publicul larg și proprietarii clădirilor istorice
Organizații Naționale și Internaționale implicate în formarea competențelor și dezvoltării comunitare.
Organizații de voluntari și ONG-uri implicate în sectorul patrimoniului cultural.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

I. Festivaluri ale Patrimoniului European 

 • 3 în România, la Centrul de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit la Castelul Banffy din Bonțida.
 • 2 în Belgia, la La Paix-Dieu.
 • 2 în Franța.

Evenimentele au oferit posibilitatea de formare a abilităților în:

 1. Zidărie: profiluri și decorațiuni murale, stucco, sgraffito, frescă.
 2. Dulgherie/Tâmplărie: dulgherie structurală/reparație și vopsire de mobilă
 3. Pietrărie: cioplire nouă și reparare, Festival de Pietrărie și cioplire tradițională.

II. Zilele Patrimoniului European – scopul evenimentelor este creșterea gradului de conștientizare a importanței patrimoniului construit, grupul țintă fiind școlarii.

 • 4 în România
 • 2 în Belgia
 • 2 în Franța

III. Zilele Meseriilor Tradiționale pentru studenții școlilor de construcții

 • Promovarea competențelor legate de vopsirea de mobilier, fresce simple, sgraffito,  decorațiuni murale și profiluri din materiale tradiționale folosite la tencuieli.
 • La evenimente au participat studenți cu vârsta între 16 și 19 ani.

IV. Promovarea Patrimoniului Cultural European 

 • În evenimente au fost incluse discuții/prelegeri, dezbateri, tururi ghidate, concerte, ca participanții să se bucure de utilizarea bunurilor de patrimoniu prin promovarea acestora.
 • Fiecare țară a găzduit 4 evenimente.

V. Diseminare

 • Conferință internațională care a avut loc la încheierea proiectului la Centrul de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit de la Castelul Banffy, Bonțida, România, cu scopul de a prezenta activitățile, rolul și rezultatele proiectului.
 • Coordonare și Management

Valoarea patrimoniului cultural (mediul construit și istoric) este recunoscut ca un catalizator care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți integrarea socială din cadrul comunităților și pentru a degaja un sentiment de mândrie civică și de apartenență. Este un principiu important al cetățeniei europene de a fi capabil a realiza necesitatea îngrijirii și protecției mediului nostru cultural moștenit și de a transmite acesta generațiilor următoare. Prin aceste principii proiectul a promovat conservarea patrimoniului cultural prin oferirea expertizei practice în dezvoltarea și menținerea abilităților în meserii tradiționale, mai exact în restaurarea și conservarea clădirilor istorice din Europa.

Finanțator: Uniunea Europeană, Programul Cultura