Transylvania Trust

Promovarea cetăţeniei active prin intermediul patrimoniului cultural, 2008-2009

Obiectivul proiectului : stimularea cooperării între diferite ţări şi grupuri etnice la nivel european, prin cultură, pentru a crea o punte între comunităţi, pentru a spori sentimentul de cetăţenie europeană şi cooperare. Acest lucru se va realiza prin aducerea laolaltă a persoanelor din toată Europa pentru a împărtăşi şi face schimb de experienţă, opinii şi valori, pentru a învăţa din istorie şi a construi pentru viitor.

Participanţii au învățat despre cultura celorlalţi, despre implicarea societăţii în probleme legate de patrimoniul cultural, precum şi modul în care patrimoniul a contribuit la promovarea cetăţeniei şi a incluziunii sociale în ţările dezvoltate şi, de asemenea, cum să transfere această experienţă în Sud-estul Europei.

Este important să conştientizăm responsabilităţile care însoţesc calitatea de cetăţean european, să îngrijim şi să protejăm mediul cultural pe care l-am moştenit, şi să-l transmitem generaţiilor viitoare.

Proiectul a fost implementat în parteneriat, de către Fundaţia Transilvania Trust, ca organizaţie coordonatoare, Oficiul Naţional al Patrimoniului Cultural, Ungaria, Asociaţia de centre culturale / monumente istorice (sediul principal / Franţa), precum şi Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép-és Szakiskola, Zalaegerszeg, Ungaria.

Participanţi: Proiectul s-a axat pe formare profesională directă şi schimb de experienţă, s-au organizat 2 module de instruire, cu o durată de 2 săptămâni, la care au participat studenţi din România, Ungaria, Marea Britanie, Suedia, Slovacia, Germania.

Formatorii au fost atât reprezentanţi ai organizaţiilor partenere, precum şi alţi experţi din România şi Marea Britanie. Specializarea lor de bază a fost în legislaţie, sociologie, reabilitare, operatori culturali, experţi internaţionali în dezvoltarea durabilă a patrimoniului cultural.

Alte activități:
A avut loc o expoziţie ce a prezentat valorile conservării utilizate în beneficiul comunităţii locale.

Finanțator: Uniunea Europeană, Program Citizenship