Transylvania Trust

Învăţământ postuniversitar de specializare în reabilitarea patrimoniului construit

La iniţiativa Fundaţiei Transilvania Trust, începând din octombrie 1998, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-N. se desfăşoară Cursul Postuniversitar de Reabilitare a Monumentelor Istorice, pe baza Decretului Ministerului Educaţiei nr. 4223/1998.

Programa de învăţământ, aprobată de Ministerul Educaţiei, a fost concepută de colectivul de angajaţi al Fundaţiei, pe baza consultării specialiştilor din domeniu din tară şi din străinătate, în conformitate cu prevederile Comitetului pentru Educaţie al ICOMOS (Guidelines on Education and Training in the Conservation of Monuments, Ensembles and Sites -Fifth Revised Draft, May 11, 1992).

Scopul acestui curs este pregătirea de specialişti cu studii superioare în domeniul reabilitării monumentelor istorice, raportat la cuantumul patrimoniului arhitectural transilvănean. Cursurile se ţin la Centrul de cercetare şi formare în domeniul patrimoniului construit de pe strada Breaza, Cluj-Napoca, centru realizat cu ajutorul Fundaţiei Apáczai. Clădirea oferă studenţilor săli de clasă, sală de mese şi cazare.
Durata studiilor cu forma de învăţământ la distanţă este de doi ani, adică patru semestre. Formarea reprezintă 600 de ore (480 de ore teoretice şi 120 de ore practice).

Cursurile se organizează cu limba de predare română şi maghiară, în grupe specializate pentru ingineri constructori, arhitecţi, istorici de artă, arheologi şi alţi experţi cu studii superioare, în aşa fel încât, pe lângă disciplinele comune cu caracter general, cursanţii să beneficieze de discipline distincte, specifice pregătirii de bază.

În scopul însuşirii noţiunilor de specialitate în limbile română şi engleză, 5% din cursurile grupelor române şi maghiare se predau în limba engleză, şi 15% din cursurile grupei maghiare se predau în limba română.
În orele de practică se vizitează instituţii specializate, şantiere de reabilitare, şi se organizează excursii de studiu în ţară şi în străinătate.

Între 1998-2000 cursul a avut 62 de studenţi (28 în grupele de arhitecţi, 34 în cele de ingineri constructori), între 2000-2002 a avut 63 de studenţi (34 în grupele de arhitecţi, 29 în cele de ingineri constructori), între 2004-2006 a avut 31 de studenţi (23 în grupele de arhitecţi, 8 în cele de ingineri constructori), între 2006-2008 a avut 54 de studenţi (34 în grupele de arhitecţi, 20 în cele de ingineri constructori), între 2008-2010 a avut 52 de studenţi (34 în grupele de arhitecţi, 18 în cele de ingineri constructori), între 2010-2012 a avut 70 de studenţi (49 în grupele de arhitecţi, 21 în cele de ingineri constructori), între 2012-2014 a avut 60 de studenți (43 în grupele de arhitecți, 17 în cele de ingineri constructori), între 2014-2016 a avut 23 de studenți (16 în grupele de arhitecți, 7 în cele de ingineri constructori), între 2016-2018 a avut 34 de studenți (20 în grupele de arhitecți, 14 în cele de ingineri constructori), iar între 2018-2020 a avut 33 de studenți (20 în grupele de arhitecți, 14 în cele de ingineri constructori). Pe lângă arhitecţi şi ingineri cursul a fost urmat şi de către istorici de artă, manageri, întreprinzători, preoţi catolici şi reformaţi, geologi.

Studenţii care depun examenul final şi îşi susţin teza primesc diplomă de specialist în reabilitarea patrimoniului construit, diplomă avizată de către Ministerul Educaţiei în Legea nr. 422/2001. De la lansarea programului au primit diplomă 259 de studenţi.

Programul se derulează cu ajutorul unor subvenţii guvernamentale şi ale unor fundaţii din ţară şi străinătate, iar o parte din costuri sunt acoperite de către taxele plătite de studenţi.

Fundaţia Transilvania Trust organizează în mod ocazional și seria Cursurilor Deschise care vin în completarea Programului de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul reabilitării monumentelor istorice. Cursurile Deschise se adresează atât cursanților postuniversitari, cât și publicului larg, proprietarilor de clădiri istorice, specialiștilor, studenților de la alte facultăți,– interesați de reabilitarea, (re)funcționalizarea și valorificarea monumentelor istorice.

Director program: Berki Tímea