Transylvania Trust

CO-VISION

CO-VISION este o inițiativă de colaborare care se concentrează asupra identificării și protejării patrimoniului natural al Europei, abordând în același timp problemele presante legate de schimbările climatice.

Prin utilizarea unei strategii culturale participative, proiectul își propune să implice cetățenii în co-crearea și coproducția unor conținuturi culturale pentru o arhivă digitală artistică a UE. Această arhivă va servi ca repertoriu de materiale multimedia, printre care hărți, interviuri, texte și creații artistice digitale, ce au menirea de a evidenția starea actuală de conservare a patrimoniului natural al Europei. Proiectul funcționează prin intermediul unui consorțiu format din 12 entități, printre care festivaluri, organizații culturale, universități, centre de cercetare și specialiști în comunicare. În plus, cei 20 de parteneri locali asociați ai proiectului sporesc implicarea comunității și facilitează dialogul cu diverse grupuri țintă de pe întreg teritoriul Europei.
Activitățile CO-VISION se bazează pe organizarea unor dezbateri locale cu scopul facilitării schimbului de idei și de perspective cu privire la patrimoniul natural local dintre artiștii implicați, cetățenii și părțile interesate. Aceste dezbateri oferă contribuții valoroase pentru crearea de conținuturi multimedia, asigurând relevanța și eficiența acestora în transmiterea mesajului de conservare a mediului. Rezultatul eforturilor depuse de CO-VISION este evidențiat prin expozițiile de artă digitală, panourile profesionale și discuțiile publice organizate în cadrul a 16 festivaluri și evenimente culturale din diverse zone ale Europei. Aceste evenimente servesc ca platforme de prezentare a realizărilor proiectului, de încurajare a colaborării interdisciplinare și de promovare a dialogului dintre comunitățile locale, artiștii internaționali și părțile interesate din UE. Prin participare culturală, povestiri digitale și implicarea comunității, proiectul încearcă să inspire un simț al responsabilității și un impuls către acțiune colectivă în vederea construirii unui viitor sustenabil pentru generațiile viitoare.

Proiect cofinanțat de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene.

Partenerii: