Transylvania Trust

Arts, Rediscovery, Traditions, Eclectic, Contemporary, Heritage – ARTECH

Coordonator proiect: Fundația Transylvania Trust

Parteneri: Commarca del Maestrazgo, Spania; Gjirokastra Foundation, Albania; Archikidz, Ukraina.

Cofinanțator: programul Europa Creativă al Uniunii Europene

Durata proiectului: 2019-2021

Punctul de pornire al proiectelor noastre este patrimoniul construit, clădirile istorice care poartă amprenta trecutului și a comunităților în care se află. Arta contemporană poate pune în relație acest trecut cu semnificațiile schimbătoare ale prezentului. Astfel, scopul nostru este păstrarea varietății patrimoniului cultural european, (re)interpretarea și promovarea acestuia în mod creativ sau inovativ.

În 2017 am încheiat un proiect asemănător, pe care-l continuăm, iar prin experiența noastră ajutăm partenerii ucraineni și albanezi în activarea unor noi situri cu valori istorice. ARTECH provine din abrevierea termenilor de artă, redescoperire, tradiții, eclectic, contemporan și tehnologie, mai mult, reprezintă punerea în relație a expresiei artistice cu abilitățile practice și tehnologice. Vom sprijini deci crearea conexiunii între arte, meserii, meșteșuguri tradiționale și noile tehnologii, interpretând și îmbogățind spațiile istorice și culturale, permițând în același timp dialogul intercultural și interdisciplinar.

Proiectul implementat la nivel european oferă noi oportunități unor artiști, creatori, meșteșugari, meseriași pentru a-și spori abilitățile personale și dezvoltarea unei rețele profesionale internaționale.

Alături de atelierele creative organizate operatorilor culturali, vom organiza activități pentru copii, rezidențe de creație în Ucraina, Spania, Albania și în România, la Castelul Bánffy din Bonțida. în urma schimbului de experiență dintre parteneri, în anul al doilea al proiectului aceste activități se vor altera, și ca un ultim rezultat se va realiza un Experience Room la castel, care va evoca memoria locului cu ajutorul creației artistice și a noilor tehnologii. Proiectul va fi prezentat cu ajutorul unei expoziții itinerante în Parlamentul European, prin rețeaua Institutului Cultural Român în Madrid, Berlin și Budapesta. Vom publica catalogul rezidențelor de creație și un ghid pentru operatorii culturali. Pe lângă cei trei parteneri vom colabora și cu 20 de parteneri asociați, iar etapele de implementare a proiectului vor putea fi urmărite pe blogul ce va fi administrat de FTT.