Transylvania Trust

Művészetek, Újrafelfedezés, Hagyományok, Eklektikus, Kortárs, ARTEC, 2015-2017

Transylvania Trust Alapítvány nemzetközi kulturális együttműködési projektet valósított meg 2015. november 1. és 2017. október 31. között, melynek támogatója az Európai Unió a Kreatív Európa Program Kultúra Alprogramja volt.

Társszervezők:

Association des Centres Culturels de Rencontre – ACCR, Párizs, Franciaország
Câmpulung-i Megyei Múzeum, Câmpulung Muscel, Románia
Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesülete, Budapest, Magyarország
Diputación Provincial de Teruel, Teruel, Spanyolország

 

A kulturális és kreatív alkotások nemzetközi forgalma, illetve a szerzők, előadók és művészek kulturális mobilitása felbecsülhetetlen lehetőséget jelent a kultúrák közötti megértés és sokféleség ügyének Európai Unión belüli előmozdításában.

A projekt tevékenységein keresztül ötvözi a művészeti újítást, a színházi produkciót, az iparművészetet, a művészeti előadásokat, a kisebbségi programokat és a művészek, mesteremberek és előadók nemzetközi mobilitását. A bonchidai Bánffy-kastély történelmi múltjából és az eddig elvégzett, illetve ezen túl is folytatódó helyreállítási munkálataiból ihletődő projekt a művészi fejlődést, a kézműves tudást, az építészeti helyreállítást és az alkotó művészeteket kapcsolja össze, miközben a művészek, kézművesek és előadók együttműködését szorgalmazza.

A sokszínű Európa identitásának meghatározó eleme az épített örökség, mely kapcsán hiányzanak a kreatív értelmezési és hasznosítási módszerek. Az európai szinten is jelentős örökségi helyszínen létrehozott Művészetek és Mesterségek Központja kreatív módon egyesíti a régit az újjal, a hagyományost a modernnel, új művészeti témák fele nyit, valamint megerősíti az épített és a szellemi örökség megőrzésének és fejlesztésének szükségességét.

A projekt kiemelt célja a Művészetek és Mesterségek Központ működtetése a bonchidai Bánffy-kastélyban, ahol egy közösségi teret hoztunk létre. Itt a kézművesek, mesteremberek, ipar-, performansz- és alkotóművészek által képviselt, a történelem folyamán önálló tudományágakra osztott tudás és alkotói ethosz ismét találkozhatott és az együttműködés révén belakta a Művészetek és Mesterségek Központját, ezáltal közelítve a múltat a jelenhez, a hagyományost a kortárshoz.

A projekt egyes tevékenységei a művészet és kreativitás által jelenítették meg az európai identitást és kulturális örökséget, multikulturális közegben, így járultak hozzá ahhoz, hogy a fiatal alkotók művészileg, kreatív módon kezeljék a hagyományos témákat, illetve új eljárások segítségével értelmezték és élesztették újra a történelmi örökséget és ez által kortársunkká tették azt, egy nemzeti jelentőségű műemlék, a bonchidai Bánffy-kastély tereiben.

A következő célcsoportjaink voltak:

 • Pályakezdő és elismert művészek
 • A művészeti egyetemek hallgatói
 • Fiatal mesteremberek és az épített környezettel kapcsolatos egyetemi képzésekben résztvevő hallgatók (építészek, mérnökök, tervezők, vizuális művészek, tájépítészek, művészettörténészek, régészek, stb.)
 • Színészek és színészhallgatók
 • Kisiskolás diákok Kolozs megyéből
 • Az épített környezettel kapcsolatos tudományágak és a művészetek elismert szakemberei
 • A nemzetközi és hazai nagyközönség

A projekt tevékenységei

A Művészetek és Mesterségek Központ működtetése:

 1. Építőmesterségek nyomában – Csatlakozva a Művészi Kézművesség Európai Napjai rendezvénysorozathoz, 2017. április 1-jén és 2-án a bonchidai Bánffy-kastélyba vártuk az érdeklődőket, ahol a kőműves és bútorhelyreállító műhelyek munkálataival ismerkedhettek meg. A résztvevők bekapcsolódhattak a műhelyek tevékenységébe is, kipróbálva a hagyományos kézi eszközöket, technikákat és anyagokat.
 1. Nyílt Nap a Műemléki Világnap alkalmából, melyre 2017. április 30-án, vasárnap került sor. 11 órától nyílt meg az a kiállítás, amely egy a kastély főépületének 21 ablakába helyezett installáció. A kiállítás 21 művet tartalmazott, amelyek közvetlen vagy metaforikus módon viszonyulnak az emberiség évszázadaihoz. A kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem Fotó-, videó- és számítógépes képfeldolgozás Kar diákjai dr. Kalló Angéla egyetemi adjunktus irányításával alkotásaikkal kifordított múzeumot hoztak létre, hiszen a bent kint lett, a múlt pedig az újraértelmezés által jelenné vált. A kiállítás a 2017-es év teljes időtartama alatt megtekinthető a kastély főépületének ablakaiban. A kiállítás megnyitó után vezetett sétákon ismertettük a kastély történelmét, 12 és 15 órától román, 13 és 16 órától magyar nyelven. A látogatók megtekinthették a kőtárat és a tavaly ősszel megnyitott Művészetek és Mesterségek Központot, értesülhettek az alapítvány 2017-es tevékenységeiről is.
 2. Építőmesterségeket oktató tábor – a műhely célcsoportja elsősorban az építész és építőmérnök diákok, akik egy két napos elméleti felkészítés után ács és kőműves szakok szerint felosztva tanulták meg a hagyomány épület helyreállítás gyakorlati tudnivalóit, miközben egy műemléképület gyakorlati felújításán dolgoztak. A kőműves műhely a főépület pincéinek boltozat megerősítésén kívül a falazatok helyreállításán dolgozott és 2 napig olyan faldíszítő technikákat sajátíthatott el, mint a freskó, sgrafitto, marmorino, stb. A program megvalósulási időszaka: 2017. július 30 – augusztus 13-a volt.
 3. Fedjük fel a régmúlt idők titkait – régészeti és művészettörténeti interdiszciplináris kutatóműhely egyetemistáknak. Két szakember irányítása mellett régész és művészettörténész hallgatók kutatták a kastély pincéjét és falait. A csoportok egy rövid elméleti felkészítést követően gyakorlati műhelyek során dolgoztak. A műhely kiegészült egy szakmai kirándulással is. A kastélyról, annak művészettörténeti és történeti kontextusáról szóló előadások képezték az elméleti keretet. A kutatási és dokumentálási munkák elsősorban a kastély főépületét érintették. A műemlék-régészet új irányzat, a műhelyek által ezt a trendet próbáltuk továbbfejleszteni, és beilleszteni az erdélyi kutatásba. A párhuzamos feltárásokkor olyan új információkkal gazdagodtunk, melyeket követni, ellenőrizni lehetett a másik műhely munkájában is. Minden felszínre hozott adat vagy lelet többletértéket képez a műemlék számára, ugyanakkor segíti a műemlék felújítási folyamatát, ezáltal munkaerő piacot is teremt a fiatal szakembereknek. A műhelyek 2017. augusztus 14 – augusztus 20., szeptember 25-30-a között zajlottak.
 4. Artists and craftsmen in residence – összművészeti és mesterségi táborok, amelyek célcsoportja a művészeti egyetemek diákjai, fiatal művészek és mesteremberek. A műhelyek varázslatos történelmi környezetben biztosították a tanulásnak és alkotásnak megfelelő teret és időt. Az első tábor koncepciója az OR–Organic Reality, a másodiké IF–Industrial Fantasy, amelyek meghatározták az anyaghasználatot is. Az összesen 35 résztvevővel megvalósult műhelyek művészi koordinátora Kalló Angéla, a kolozsvári a Művészeti és Formatervezői Egyetem adjunktusa volt. A két alkotótábor során előadásokat vagy műhelymunkákat tartó művész, mester, építész, gyakorláskutató is segítette a résztvevők által kidolgozott koncepciók alakulását és megvalósítását. A felvezető előadásokkal párhuzamosan a helyszínt és annak történelmét megismerve, a résztvevők ötletbörzén vettek részt, koncepciókat találtak ki, amelyeket kétkezi munkával, a mesteremberekkel együttműködve valósítottak meg. A második alkotótábor zárónapjain került sor a Castellarte nevet viselő rendezvényre, amely a széles nagyközönség előtt ismertette a táborok eredményeit, a résztvevők maguk mesélhettek az alkotási folyamatról, a történelmi terek és értékek újragondolásáról, a mesteremberekkel való közreműködésről, táborbeli élményeikről. Az itt létrehozott alkotások számára egy katalógus is készült. A programot mindkét táborban esti előadások egészítették ki. Vásárhelyi Antal, a Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesületének elnöke intézményét mutatta be, illetve azokat az évszázados technikákat, amelyeket ők használnak kortárs alkotásaik elkészítésekor. Berszán István a gyakorláskutatás, irodalom és építészet határátlépései kérdéseiről tartott felvezető után éjszakai nématúrára vitte a résztvevőket – e performansz során azok érzékeikre és a túravezetőre hagyatkozva fedezték fel saját ritmusukat és szűkebb-tágabb környezetüket. A program egyes pontjait, az alkotási folyamatokat fotó-dokumentáltuk, a létrehozott alkotások pedig 5 évig lesznek láthatóak és látogathatók a bonchidai Bánffy-kastélyban. A program megvalósulása: 2017. augusztus 21 – szeptember 3., szeptember 11 – 24.
 5. Utazó kiállítás – A Művészetek és Mesterségek Központjának működése során fotó- és filmdokumentáció készült, ennek eredménye egy utazó kiállítás, amelyet a következő helyszíneken mutattunk be, több esetben a Román Kulturális Központok hálózatának segítségével: Teruel, Madrid, Párizs, Brüsszel, Budapest, Bonchida, Berlin, Câmpulung, London.
 6. Örökség Napok Gyermekeknek – 4 alkalommal került megszervezésre az 1 napos tevékenység, melynek célja az örökségvédelem fontosságának tudatosítása. A meghívott iskolai osztályok iskolán kívüli tevékenység keretében ismerkedhettek a Bánffy-család és kastélyuk történelmével, a Bonchidával kialakított viszonyukról, miközben vezetett sétán megfigyelhették a kastély építéstörténetét, reneszánsz, klasszicista, neo-gótikus, romantikus építészeti stílusokról tanulhattak, követvén ezek jellemzőit a kastély épületegyüttesén. Historikus táncokat tanulhattak és egy rövid ismeretfelmérő után lerajzolhatták legkedvesebb kastélybeli élményük, majd oklevéllel értékeltük munkájukat. A programot szabad játék követte a Művészetek és Mesterségek központhoz tartozó kültéri fajátékokon. A következő iskolák részvételével zajlott a program: május 13. – Kolozsvári Sigismund Toduță Zenei Gimnázium, szeptember 28. – Kolozsvári Református Tálentum Iskola, október 5. – Kolozsvári Református Tálentum Iskola, október 24. – Bánffyhunyadi Vlădeasa Iskola.
 7. Castellarte és II. Bánffy Nap – egynapos kulturális programsorozat, mely az Európai Örökség Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódott. A lokális történelem hangsúlyozásával, a kastély és család, illetve a múlt és jelen viszonyát kívántuk szorosabbra fűzni. A programban vezetett séták, kortárs művészeti, vizuális performanszok, kiállítás megnyitók, irodalmi tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, a közönségnek a Bánffy-családdal való találkozása, de egy egyedi színházelőadás is szerepelt. A szeptember 24-én megtartott esemény a HisStory c. színházi produkcióval zárult. Az előadás egy a klasszikus színjáték és performansz közötti szabadtéri játék Bánffy Miklós összetett személyiségéről, élőzene és különleges fényinstalláció kíséretében. Az 50 perces interaktív előadás életének legfontosabb pillanataira összpontosított. Séta a történelemben, egy olyan ember tragikus életén keresztül, aki mindig megpróbált jót tenni. Előadás politikáról, szerelemről, operazenéről, könyvek égetéséről, kommunistákról és nácikról. Egy történet elvekről, amelyek megmentettek egy várost, de romokba döntöttek egy kastélyt és egy emberi sorsot.
 8. Szaktanácskozás – 2017. szeptember 23-án az ARTEC projekt partnerei és az általuk meghívott szakemberek konferencia során értekeztek a fiatal művészek és mesteremberek pályakezdését elősegítő lehetőségekről, jó példákról, de a mesterségek és művészetek kapcsolatáról, gyakorlati szinergiájáról is. tapasztalatot cserélve.

https://projectartec.wordpress.com/

Támogató: Európai Unió, Kreatív Európa Program