Transylvania Trust

Épített örökség védelmét és felújítását oktató posztgraduális képzés

A Transylvania Trust Alapítvány kezdeményezésére, a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelemtudomány és Filozófia Karán 1998 októberében Épített örökség felújításra szakosító posztgraduális oktatás indult a romániai Oktatási Minisztérium 4223/1998 sz. rendelete alapján. A tanfolyam jelenleg a 2020 májusában elfogadott 4216-os miniszteri rendelet alapján működik, hivatalos megnevezése: Folyamatos szakképzési és szakmai fejlesztési program az épített örökség védelme és felújítása témakörében.

Célja – figyelembe véve az erdélyi építészeti örökség gazdagságát és állapotát – felsőfokú végzettségű épített örökség védelemmel foglalkozó szakemberek képzése.

A távoktatásként működő tanfolyam időtartama két év, azaz négy félév 2020 októberétől – 2022 júliusáig, félévenként hat, három-három napos (csütörtök, péntek, szombat) konferenciával. A képzés 604 órából áll, 480 elméleti és 124 gyakorlati órát foglal magában.

A szakcsoportok – román és magyar nyelvenépítészek, építőmérnökök, művészettörténészek, régészek és más felsőfokú végzettségű szakemberek számára indulnak, oly módon, hogy az általános jellegű közös tantárgyak mellett a hallgatók végzettségüknek megfelelő előadásokat látogathatnak.

A szakkifejezések megfelelő angol és román nyelvű elsajátítása érdekében: a román és magyar csoport programjának 5%-a angol a magyar nyelvű előadásokat pedig románul is tolmácsoljuk.

A gyakorlati órák helyszínei szakosodott intézmények és műemlék-felújítási építőtelepek, illetve bel- és külföldi szakmai tanulmányutak.

A posztgraduális képzést elvégző hallgatók a szakdolgozat megvédése után – a 422/2001-es Műemlékvédelmi törvényben előírt és az Oktatási és Kutatási Minisztérium által elismert – oklevelet kapnak, végzettségük: műemlékvédelemre és felújításra posztgraduálisan szakosodott szakember.

A tandíj 3200 RON/év (négy részletben fizethető).

Mellékeljük a bejelentkezési ívet, tájékoztató jelleggel a tanulmányi programot és az oktatók listáját.

Azoknak az érdeklődőknek, akik 2020. szeptember 1-ig visszaküldik a bejelentkezési ívet, 2020. szeptember 15-ig értesítőt küldünk a beiratkozási adatokkal kapcsolatosan.

Bővebb információkért a következő személyhez fordulhat: Berki Tímea programfelelős

E-mail: postgraduate@transylvaniatrust.ro, tel.: 0264 439858, 0745 585566.

 

Hegedüs Csilla

elnök

Transylvania Trust Alapítvány

 

Előbeiratkozási jelentkezési lap