Diseminare a cunoştinţelor la nivel european şi promovarea unor exemple practice reuşite a folosirii unui site de reabilitare a patrimoniului construit în vederea integrării sociale şi a spiritului civic

Introducere
Valoarea patrimoniului (istoric şi construit) este recunoscut pe scară largă ca fiind un capital care poate fi folosit în vederea înlesnirii integrării sociale în cadrul comunităţii, precum şi în promovarea sensibilităţii sociale, mândriei şi identităţii printr-o mai bună înţelegere a mediului în care trăiesc membrii societăţii.
Mediul istoric a fost folosit preponderent în această privinţă în Marea Britanie pentru a dezvolta comunităţile, inclusiv proiecte de realizare a coeziunii comunităţii. Există o lipsă recunoscută a cunoştinţelor în ţările recent aderate sau în curs de aderare, cu toate că aceste regiuni sunt foarte bogate în patrimoniu construit de semnificaţie europeană.
Obiectul acestui proiect constă în asigurarea unui mecanism pentru transferul cunoştinţelor bazate pe experienţă britanică, testarea acestui mecanism şi evaluarea rezultatelor prin implementarea unui program pilot la Castelul Banffy, Bontida, Romania, respectiv în aplicarea  rezultatelor obţinute şi în cazul altor ţări, ca un potenţial model pentru promovarea integrării sociale prin mediul istoric.

Activităţi
Trei activităţi principale vor constitui focalul structurii proiectului propus, prin care o serie de alte activităţi legate vor fi iniţiate. Principalele activităţi vor fi:

1. Elaborarea unui pachet de date şi informaţii, numite Ghid, despre cum patrimoniul construit de importanţă europeană poate fi folosit în integrarea socială şi dezvoltarea sensului civic, prin crearea unei baze de date a siteurilor de patrimoniu construit şi proiecte legate de regenerare prin conservare a patrimoniului la nivel european.

Marea Britanie are o experienţă recunoscută cu privire la utilizarea capitalului patrimoniu în vederea dezvoltării comunităţii. Acesta va fi studiat şi rezultatele analizate prin crearea Ghidului, care poate fi transferat în urmă la o scară europeană de experienţă.
Pentru a aprecia particularităţile Castelului Banffy de la Bonţida şi a regiunii rurale care o înconjoară va fi făcut un studiu, pentru a facilita testarea Ghidului în această regiune.

2. Testarea accesibilităţii şi folosirii Ghidului prin implementarea unui proiect pilot într-o ţară candidată, România, Castelul Banffy, Bontida.

Locaţia aleasă pentru implementarea proiectului pilot a Ghidului şi a Studiului este Castelul Banffy, Bonţida, România. Particularităţile acestui site sunt:

 • Locaţia: zonă rurală cu potenţial economic scăzut, mai multe minorităţi (lângă populaţia română există o numeroasă populaţie maghiară şi rromă);
 • Castelul Bánffy, Bonţida este a clădire istorică listată de importanţă europeană;
 • Castelul a fost deja restaurat parţial şi inclus în circuitul profesional european prin programul cadru Cultura 2000.

Proiectul pilot va căuta să dezvolte coeziunea socială şi responsabilitatea civică prin implementarea unui şir de iniţiative în beneficiul comunităţii, sub egida Centrului de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit de la Castelul Banffy.
Acestea vor fi implementate şi monitorizate ca un studiu de caz în dezvoltare socială, şi vor fi realizate printr-o serie de iniţiative guvernate de Ghid şi foarte probabil vor include următoarele:

 • Asigurarea unui Centru Cultural al Comunităţii precum şi a altor facilităţi culturale în cadrul castelului cu scopul folosirii de către comunitate.
 • Conlucrarea cu şcoli locale şi regionale în vederea elaborării unor pachete educaţionale pentru copii.
 • Organizarea de evenimente culturale regionale în vederea realizării coeziunii sociale în regiune.
 • Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor proiectului pilot şi integrarea datelor culese în Ghid.

3. Diseminarea datelor şi a rezultatelor obţinute prin proiectul pilot, completarea şi compararea informaţiilor şi specializărilor, în aşa fel încât să se permită utilizarea lor în proiecte viitoare de patrimoniu est european în integrarea socială.

 • Prezentări multiple, de exemplu la: conferinţa anuală în Marea Britanie a Institutului Historic Building Conservation, conferinţe internaţionale în Bucureşti şi Budapesta, precum şi sediile vest europene şi americane British Council din Brussels.
 • Organizarea unor workshopuri şi sesiuni de specializare pentru profesionişti din instituţii specializate din Franţa şi Republica Cehă.
 • Ateliere de specializare împreună cu universităţi din sud estul Europei şi alte instituţii cheie în specializarea studenţilor în restaurarea monumentelor istorice şi implicaţiile acestora asupra comunităţilor gazdă în vederea implicării active a comunităţii în dezvoltarea socială pentru beneficiul unei regiuni mai largi.

Unde, Când şi Cum?
Proiectul se va desfăşura în mare parte în Marea Britanie (A1, A2, A3), şi România (A2, A3). Exemplele de practică de succes vor fi studiate, preluate din Marea Britanie, ca ţară cu experienţă semnificativă în acest domeniu. Proiectul pilot va fi implementat în România, la Castelul Banffy, Bonţida. Diseminarea cunoştinţelor se va desfăşura în locaţii ca: Brussels, Prague, Bucharest, Budapest
Proiectul va fi implementat în perioada iunie 2006, iulie 2007 sub îndrumarea echipei de conducere. Evenimentele internaţionale se vor desfăşura parţial la castel, parţial în străinătate şi anume: Marea Britanie, Brussel, Praga, Bucureşti, Budapesta, etc. şi vor fi organizate de echipa de implementare a proiectului asistat de partenerii nominalizaţi în II4 şi II5.

Obiectivele proiectului
Obiectivele proiectului sunt legate de importanţa patrimoniului în viaţa comunităţii şi recunoaşterea explicită a valorii patrimoniului în integrarea socială şi promovarea spiritului civic.

 • Crearea unui instrument pentru utilizarea patrimoniului în coeziunea socială, regenerarea rurală şi spirit civic.
 • Asigurarea cunoştinţelor pentru noile ţări membre şi ţările în ascensiune, unde din cauza regimurilor comuniste premergătoare, patrimoniul construit a fost neglijat, şi nu a fost considerat un “capital” ce merită folosit.
 • Diseminarea exemplelor practice de succes prin centrul şi estul Europei prin organizarea unor ateliere în locaţii diferite precum şi la castelul Banffy de la Bonţida.

Care sunt rezultatele anticipate pe termen lung?

 • Prin prezentarea proiectului la o scară largă internaţională, Ghidul, respectiv proiectul pilot pot fi folosite ca un exemplu pentru alte proiecte având ca temă patrimoniul, la un nivel european.
 • Ghidul ar putea să devină foarte util pentru specialiştii din Europa Centrală şi de Est, şi cunoştinţele acumulate de-a lungul implementării proiectului pilot ar putea fi folosite şi altundeva.
 • Sprijin pentru comunităţi în propagarea spiritului civic şi a integrării sociale, în zone mai puţin dezvoltate.
 • Sprijinul patrimoniului prin participarea activă în viaţa comunităţii , în beneficiul comunităţii.

Cum vor coopera co-organizatorii în implementarea proiectului?
Domeniul principal de co-operare va fi cea a acumulării datelor, diseminării cunoştinţelor şi implementarea proiectului pilot.
Organizatorul britanic împreună cu partenerii săi britanici vor elabora Ghidul şi vor supraveghea implementarea proiectului pilot respectiv vor stabili rezultatele lui.
Co-organizatorii din Ungaria şi România vor participa la lucrările de pregătire şi implementare a proiectului pilot.
Toţi cei trei organizatori vor participa la diseminarea, prezentarea rezultatelor proiectului.

Care este valoarea adăugată a co-operării la nivel european?

 • Promovarea patrimoniului de semnificaţie europeană la nivelul comunităţilor.
 • Integrarea socială a comunităţii locale şi regionale printr-un proiect recunoscut internaţional.
 • Dezvoltarea unui dialog internaţional, activităţi şi co-operare pe o scară largă europeană pentru îmbunătăţirea politicilor sociale şi de protecţia mediului înconjurător.
 • Transferul de cunoştinţe între o ţară din UE şi o ţară în curs de aderare, crearea de noi legături culturale între România, Marea Britanie şi Ungaria.

Cine vor fi beneficiarii proiectului?

 • Specialiştii activi în domeniu, prin lărgirea concepţiilor lor legate de integrarea patrimoniului construit în dezvoltarea societăţii.
 • Comunităţi care de asemenea au patrimoniu de semnificaţie europeană.
 • Guverne ale ţărilor şi instituţii internaţionale prin rezultatele potenţiale care pot influenţa politica la nivel naţional şi internaţional.
 • Specialişti şi profesionişti angajate în activităţi legate de patrimoniul construit, prin crearea unor reţele, dialogul între ele şi diseminarea informaţiilor.