Transylvania Trust

Transilvania Trust își oferă serviciile pentru cei care doresc să implementeze proiecte norvegiene (SEE)

Fundația Transilvania Trust, organizație nonguvernamentală constituită pe baza legilor în vigoare cu privire la asociaţii şi fundaţii, responsabilă pentru restaurarea și revitalizarea Castelului Bánffy din Bonțida acceptă oferte de parteneriat din partea celor interesați.

În cadrul Granturi SEE & Norvegiene se finanțează proiecte complexe care vor trebui să includă nu doar lucrări de restaurare a clădirii monument istoric, dar și un plan de punere în valoarea a acesteia din punct de vedere cultural.

Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități din România și/sau Statele Donatoare. În cazul solicitanților de tip unitate administrativ-teritorială/ instituție publică, parteneriatul cu o entitate de drept privat de tip organizație neguvernamentală sau societate comercială/ societate cooperativă de tip IMM, înregistrată ca persoană juridică în România, este OBLIGATORIU, în vederea valorificării/ revitalizării monumentului istoric restaurat.

Mai multe informații despre FTT: www.transylvaniatrust.ro