Transylvania Trust

Program de Formare și Dezvoltare Profesională în Protejarea și Reabilitarea Patrimoniului Construit

La iniţiativa Fundaţiei Transilvania Trust, începând din octombrie 1998, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-N., se desfăşoară programul postuniversitar de formare și dezvoltare continuă denumită Program de Formare și Dezvoltare Profesională în Protejarea și Reabilitarea Patrimoniului Construit, în baza OM nr. 4.750/12.08.2019. Scopul acestui curs este pregătirea specialiştilor cu studii superioare în domeniul protejării și reabilitării monumentelor istorice.

Structură: Durata programului de formare este de doi ani – modular –, octombrie 2022 – iulie 2024, 6 conferinţe/semestru (+sesiunea de examene), grupate la sfârşit de săptămână (joi-vineri-sâmbătă), organizate din 2-2 săptămâni. Numărul total de ore este de 604, din care 480 ore teoretice şi 124 ore practice.

Cursurile se organizează în grupe pentru arhitecţi, ingineri constructori, istorici de artă, arheologi şi alţi specialişti cu pregătire universitară, în aşa fel, încât pe lângă disciplinele comune, cu caracter general, cursanţii să beneficieze de discipline distincte, specifice pregătirii de bază a fiecăruia.

Cursul are caracter practic pronunţat, cursanţii desfăşurând practică pe şantiere de reabilitare şi participând la excursii de studii.

Profesorii cursului sunt specialişti de renume internaţional din România, Ungaria, Germania, profesori universitari, teoreticieni, precum şi specialişti implicaţi în proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare, respectiv inspectori de la oficiile de protecţie a patrimoniului.

Absolvenţii cursului – după susţinerea tezei (lucrării) de absolvire – vor primi certificat de atestare a competențelor profesionale în protejarea și reabilitarea patrimoniului construit – recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării şi în conformitate cu Legea privind protejarea monumentelor istorice 422/2001.

Taxa de şcolarizare se estimează la: 3200 RON/an (în patru tranșe).

Pentru cei care vor returna fişa de pre-înscriere (anexată la capătul articolului) până în data de 1 septembrie 2022 vom trimite şi datele exacte referitoare la înscriere, până în data de 15 septembrie 2022.

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactaţi responsabilul programului postuniversitar: Eke Zsuzsanna

E-mail: postgraduate@transylvaniatrust.ro; Mobil: 0745 585566.

 

Mulţumindu-vă pentru interes, cu respect

Hegedüs Csilla

director curs

 

Fisa preinscriere 2022