Transylvania Trust

Prof. dr. ing. Szabó Bálint (1944-2024)

Echipa Fundației Transylvania Trust își ia rămas bun de la membrul său fondator și președintele de onoare, dr. Bálint Szabó, inginer constructor și profesor universitar, care ne-a părăsit în data de 18 iunie 2024.
A fost o figură remarcabilă a domeniului protejării patrimoniului construit din Transilvania care, pe lângă realizările sale profesionale, a depus efort și în a transmite generațiilor tinere cunoștințele și dragostea sa pentru monumentele istorice.
A fost printre primii care au recunoscut faptul că nu vor fi suficiente condițiile de protejare a patrimoniului construit existente la finele secolului trecut, și că este nevoie de un cadru durabil pentru a conserva clădirile istorice, respectiv că percepția asupra moștenirii construite trebuie schimbată. Și-a asumat o sarcină importantă atunci, când în anul 1996 a înființat Fundația Transylvania Trust cu scopul protecției patrimoniului construit din Transilvania, al organizării acestei activității de protecție și al dezvoltării unei strategii integrate de protecție, împreună cu specialiști care împărtășeau aceleași convingeri. Viziunea sa complexă a inclus activități, precum culegerea de date și inventarierea, documentarea, conservarea, restaurarea, reabilitarea și întreținerea edificiilor istorice, precum și o gamă largă de cercetări științifice. A înființat programe de formare și specializare, prin care a contribuit la educația tinerelor generații de specialiști.
De asemenea, a realizat importanța sprijinirii proprietarilor de clădiri de patrimoniu, și a contribuit la crearea unui cadru la care aceștia să poată apela în efortul lor pentru a-și salva bunurile. Nu în ultimul rând, și-a propus să ofere exemplu, ilustrând posibilitățile de conservare a patrimoniului prin bune practici.
Ne vom strădui să rămânem demni de moștenirea sa.
Odihnească-se în pace.