Transylvania Trust

Încep înscrierile la cursul postuniversitar de protejare și reabilitare a monumentelor istorice

Fundația Transylvania Trust din Cluj organizează cursul postuniversitar de protejare și reabilitare a monumentelor istorice în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai. Înscrierile se fac în perioada 14 septembrie – 16 octombrie 2020 la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității.

Acte necesare pentru înscriere:

  1. fişa de înscriere completată, însoţită de Declaraţia de consimţământ pentru prelucrarea datelor personale

http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/cursuri/Reabilitare_2020/Fisa_inscriere_Reabilitare.pdf

http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/cursuri/Declaratie_Date-personale_2018.pdf

  1. copii simple ale:

– cărţii de identitate

– diplomei de bacalaureat şi foii matricole (foaia matricolă este necesară doar persoanelor pe a căror diplomă de Bacalaureat nu apar mediile anilor de liceu)

– diplomei sau adeverinţei de licenţă şi a Suplimentului de diplomă (sau Foii matricole)

– certificatului de naştere

– dovada plăţii taxei de admitere de 120 de lei (taxa de admitere se achită exclusiv prin virament bancar sau prin poştă, însă Vă rugăm să precizaţi „Facultatea de Istorie şi Filosofie, taxa de înscriere, PU Reabilitare”)

– dovada plății primei tranșe a taxei de studiu: 800 de lei (taxa de studiu se achită exclusiv prin virament bancar sau prin poştă, însă Vă rugăm să precizaţi „Facultatea de Istorie şi Filosofie, taxa de înscriere, PU Reabilitare”)

Menționăm, că nu se acceptă o singură dovadă a plății, deci vă rugăm să faceți două plăți separate: unul pt. taxa de admitere, altul pt. tranșa 1. a taxei de studiu.

Taxele se plătesc în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, CUI (CF): 4305849.

 

Aceste acte se predau personal la secretariatul Facultății SAU se vor trimite prin poștă în dosar plic pe adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie – Secretariat

str. M. Kogălniceanu nr. 1

400084 Cluj-Napoca