Transylvania Trust

Crafts 3.0 – Newsletter 2#

A doua întâlnire, la Londra (Regatul Unit) a fost găzduită de RINOVA, în aprilie 2018. Partenerii au avut ocazia de a rediscuta versiunea beta a Curriculumului european ECVET (IO.1) și să prezinte planul de lucru pentru următoarea etapă a proiectului: modulele de formare (IO.2) și platforma e-learning în mai multe limbi (IO.4).

A treia întâlnire, la Rzeszow (Polonia) a fost găzduită de DANMAR, în octombrie 2018. Obiectivul întâlnirii a fost evaluarea versiunii beta a modulelor de formare (IO.2) și a platformei e-learning în mai multe limbi (IO.4), prezentarea planului de lucru al Aplicației mobile instructive de învățare (IO.3), precum și evaluarea internă a primului an al proiectului.