Transylvania Trust

CRAFTS 3.0

Sprijinirea tranziției la Era Digitală a formatorilor şi trainerilor meseriilor tradiționale

Scopul proiectului CRAFTS 3.0 este sprijinirea dezvoltării profesionale a formatorilor şi trainerilor meseriilor tradiționale în tranziția spre era digitală prin creșterea competenței pedagogice şi educaționale în domeniul formării profesionale inovative, prin metode şi mijloace bazate pe tehnologia informației şi comunicării.

Obiective:

• Completarea lipsurilor privind formarea competențelor de predare bazate pe TIC ale formatorilor şi trainerilor de meserii în Europa și adaptarea acestora la noile tehnologii digitale
• Definirea competențelor, cunoștințelor şi abilităților formatorilor şi trainerilor necesare aplicării metodelor de predare-învățare inovative şi elaborarea mijloacelor adecvate recunoașterii competențelor şi sprijinirea mobilității prin Europa
• Formarea formatorilor şi trainerilor în folosirea şi proiectarea propriilor aplicații de învățare ce vor fi folosite la cursurile proprii prin aplicarea învățării inovative şi prin mijloacele proiectului
• Instruirea formatorilor şi trainerilor să creeze şi administreze propriul curs e-learning în meserii şi meșteșuguri specifice împreună cu studenții prin oferirea unor cursuri inovatoare de e-learning și a unor noi resurse educaționale pe baza metodelor TIC, aplicate meseriilor tradiționale.
• Crearea unui instrument nou pentru sprijinirea dezvoltării politicilor de certificare şi acreditare a metodelor de predare inovative bazate pe TIC în formarea profesională a sectorului meseriilor şi meșteșugurilor din Europa.

Rezultate:

Curriculumul european ECVET a metodelor de predare-învățare în formarea profesională din sectorul meseriilor tradiționale
Definind rezultatele învățării din aspectul cunoștințelor, abilităților şi competențelor
Module de formare în metode de predare-învățare bazate pe TIC în formarea profesională a sectorului meseriilor
CRAFTS 3.0 Aplicație mobilă instructivă de învățare
Cu scopul de a facilita proiectarea şi crearea noilor aplicații de învățare
CRAFTS 3.0 Platformă e-learning în mai multe limbi
Include şi un curs e-learning privind utilizarea metodelor de predare inovative bazate pe TIC în formarea profesională a sectorului meseriilor şi meșteșugurilor
CRAFTS 3.0 Set de aplicaţii mobile de învăţare
Dezvoltate de acei formatori şi traineri de meserii, care participă în proiect
Ghid pentru validarea, certificarea şi acreditarea metodelor inovatoare de predare-învățare prin TIC în domeniul formării profesionale a sectorului meseriilor şi meșteșugurilor tradiționale

Parteneri:

FOACAL – Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, Spania
INFODEF – Institute for the Promotion of Development and Training,Spania
RINOVA Limited, Regatul Unit
DANMAR Computers LLC, Polonia
DIMITRA Education & Consulting, Grecia
CEARTE – Centro de Formação Profissional do Artesanato, Portugalia
FUNDATIA TRANSILVANIA TRUST,România
INNOQUALITY Systems Limited, Irlanda

Proiectul (2017-1-ES01-KA202-038435) este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +.