Transylvania Trust

Admitere la programul postuniversitar de formare în protejarea și reabilitarea patrimoniului construit

În toamna anului 2022 se lansează o nouă promoție a Programului postuniversitar de doi ani de formare și dezvoltare profesională în protejarea și reabilitarea patrimoniului construit, organizat de Fundația Transylvania Trust în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie.

Înscrierile se fac în perioada 2 septembrie – 14 octombrie 2022 la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității.

 

Acte necesare pentru înscriere:

a) fișa de înscriere completată, însoțită de declarația de consimțământ completată;

b) copii simple ale:

– cărții de identitate;

– diplomei de bacalaureat și foii matricole (foaia matricolă este necesară doar persoanelor pe a căror diplomă de Bacalaureat nu apar mediile anilor de liceu);

– diplomei sau adeverinței de licență și a Suplimentului de diplomă (sau foii matricole);

– certificatului de naștere;

c) dovada plății taxei de admitere de 120 de lei.

Taxa de admitere se poate achita fie la secretariatul facultății, fie prin virament bancar sau prin poștă, cont: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, CUI (CF): 4305849, vă rugăm să precizați „Facultatea de Istorie și Filosofie, taxa de înscriere PU Reabilitare”.

 

Aceste acte se predau personal la secretariatul Facultății SAU se vor trimite prin poștă în dosar plic pe adresa:

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie – Secretariat

str. M. Kogălniceanu nr. 1

400084 Cluj-Napoca

 

Mai multe informații privind programul postuniversitar

Informații privind înscrierea pe pagina universității (subcapitol 4)

Dacă aveți întrebări, scrieți-ne la adresa postgraduate@transylvaniatrust.ro sau sunați la 0745585566.