Transylvania Trust

Arts, Rediscovery, Traditions, Eclectic, Contemporary, Heritage – ARTECH

Lebonyolító: Transylvania Trust Alapítvány

Partnerek: Commarca del Maestrazgo, Spanyolország; Gjirokastra Foundation, Albania; Archikidz, Ukrajna.

Társtámogató: az Európai Unió Kreatív Európa programja

Időtartam: 2019-2021

Projektterveink kiindulópontját épített örökségünk jelenti, azok a történeti értékkel bíró épületek, amelyek közösségeink számára jelentéshordozók. A kortárs művészetek képesek kapcsolatot teremteni az épített örökség múltja és változó jelentései között. Ezért tűztük ki célul az európai kulturális örökség változatosságának fenntartását, kreatív és innovatív (újra)értelmezését és népszerűsítését, az egyes szakterületek (művészeti ágak, mesterségek, új technológiák, örökségvédelem, stb.) közelítése és együttműködése által.

2017-ben egy hasonló projektet zártunk, amelyet folytatni kívánunk, tapasztalatunk átadva ukrán és albán partnereinknek, újabb örökség-helyszíneket aktiválva. Az ARTECH címszó a művészet, újrafelfedezés, hagyomány, eklektikus, kortárs szavak kezdőbetűjéből állt össze, egy H-val megtoldva, amely a művészi kifejezésmód és az alkalmazott technológiai kivitelezés, a gyakorlati tudás összekapcsolását jelenti. Ennek szellemében szorgalmazzuk azt az együttműködésre épülő közös alkotómunkát művészek, hagyományos mesterségeket és új technológiákat alkalmazó szakmabeliek, amely értelmezi, és új jelentésekkel gazdagítja a kiindulópontul szolgáló történeti épületeket, kulturális tereket, de lehetővé teszi a nemzetek, kultúrák, szakterületek közötti párbeszédet is.

A projekt európai szinten szervezendő tevékenységei főként a fiatal alkotóművészek, kézművesek, képzőművészeti, építészeti egyetemi hallgatók, szakiskolai és általános iskolai diákok, műemlékeket aktiváló és örökség-helyszíneken dolgozó szakemberek részvételével valósulnak meg.

A kulturális és kreatív szereplők számára szervezett szakmai műhelyek mellett gyermekprogramokat, kreatív alkotótáborokat tartunk ukrajnai és spanyolországi helyszíneken, illetve az albániai Gjirokastrában és a bonchidai Bánffy-kastélyban. A partnerek tapasztalatcseréjének köszönhetően második évben bővülnek a tevékenységek, a bonchidai kastélyban pedig a közös alkotómunka eredményeként létrejön egy ún. Experience Room, amely új technológiák által eleveníti fel a hely emlékezetét. A projekt eredményeit utazó kiállítás során mutatjuk be majd az Európai Parlamentben, a Román Kulturális Intézet madridi, berlini és budapesti központjaiban, de elkészül az alkotótáborok katalógusa, valamint egy kézikönyv is kulturális szereplők számára. Három partnerünk mellett 20 társszervező is segíti a projekt lebonyolítását, amelyet a TTA által vezetett blog bejegyzéseiben követhetnek.