Transylvania Trust

Deprecated: Funcția wp_make_content_images_responsive este considerată învechită începând cu versiunea 5.5.0. Folosește în locul ei wp_filter_content_tags(). in /var/www/html/trtrust2/wp-includes/functions.php on line 5414

Deprecated: Funcția wp_make_content_images_responsive este considerată învechită începând cu versiunea 5.5.0. Folosește în locul ei wp_filter_content_tags(). in /var/www/html/trtrust2/wp-includes/functions.php on line 5414

Biserica Unitariană din Chidea

Comunitatea unitariană are o istorie lungă în localitate. În 1595 toți locuitorii satului au fost convertiți la religia unitariană. În această perioadă enoriașii foloseau biserica veche, construită ca lăcaș de cult catolic. Cu timpul însă, ponderea calviniștilor crește, astfel aceștia preiau biserica medievală în perioada Principelui Gabriel Bethlen. Unitarienii, numărul cărora era în
declin, și-au construit o biserică de lemn în 1750 pe o parcelă primită ca donație, respectiv au turnat și un clopot. În 1797 biserica avea deja nevoie de reparații, astfel s-a construit, în anul 1802, biserica actuală de zidărie, pe cheltuiala lui Sámuel Szentiványi de Sepsiszentivány. Deși în Lista Monumentelor Istorice biserica este datată la 1902, aceasta este o greșeală, încât atât sursele istorice, cât și caracteristicile stilistice ale bisericii (de baroc târziu) indică o dată mai veche. Biserica a
necesitat reparații în 1875-6 și în 1895, iar la începutul secolului XX se intervine din nou asupra bisericii, demolând bolta barocă și schimbând învelitoarea de șindrilă cu țigle. La această dată se pune inclusiv o nouă fundație pentru amvon. Biserica se află în partea de nord-vest a satului, pe o parcelă amplă care include și cimitirul unitarian. Construcția este
compusă din navă și cor poligonal, precum și un turn atașat navei. Exteriorul bisericii este unul simplu, biserica având un soclu tencuit și ferestre semicirculare. Turnul este decorat mai bogat, cu o cornișă profilată, arcuită în axa de mijloc. Interiorul bisericii este decorat modest, amvonul fiind elementul cel mai bogat decorat, urmărind modelele sculptorului Dávid Sipos de
Kide (autor provenit din atelierul meșterului sau lucrând în tradiția acestuia). Tribuna de vest este simplă. Datorită stării grav avariate a clădirii, nu este recomandată vizitarea interiorului bisericii, doar a exteriorului. Însă cimitirul
unitarian merită să fie vizitat.